Yläkouluille ja toiselle asteelle

Globaalikasvatuksen oppimateriaali yläkouluille ja toiselle asteelle: Kenen äänellä? -oppimateriaali on helppo tapa johdattaa oppilaat pohtimaan erittäin ajankohtaisia aiheita eettisen viestinnän, ihmisoikeuksien ja medialukutaidon teemoista.

Globaalikasvatuksen oppimateriaali yläkouluille: Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään

Teemat: Medialukutaito, eettinen viestintä, ihmisoikeudet. Mitä kuvat kertovat? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Kenellä on valta?

Kesto: Harjoitukset n. 5 – 45 min. ja video 16 min.

Kenelle sopii: 7.-9. luokkalaisille, lukiolaisille, ammattikoululaisille.

Miten toteutetaan: Oppimateriaali sisältää erilaisia toiminnallisia pari – ja ryhmäharjoituksia. Harjoituksista voi koostaa eripituisia tuntikokonaisuuksia. Aineisto koostuu Nepalissa kuvatusta lyhydokumentista (16 min), jossa kerrotaan lapsityöläisten oikeuksien puolesta tehtävästä työstä, sekä oppimateriaalista, jossa pohditaan yksityisyyden suojaa, stereotypioita, valtaa, kuvien merkitystä ja niiden luomia mielikuvia, maailman eriarvoisuutta sekä lapsen oikeuksien puolesta vaikuttamista.

Lyhytdokumentti (16 minuuttia)

Globaalikasvatuksen oppimateriaali yläkouluille

 

Lisää aiheesta

 

Materiaali on tehty myös ruotsiksi.

Materiaali toteutettiin osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta (FVR).

             

3 tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Kysyttävää? Ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe 10-15).

Käytitkö materiaalejamme?

Miten materiaalit toimivat? Minkälaisen vastaanoton ne saivat oppilailta? Lähetä palautetta nimettömästi tai suoraan kummi@interpedia.fi!