Laki ja etiikka

Kansainvälistä adoptiotoimintaa säätelevät Suomessa Adoptiolaki (22/2012) ja siihen tehdyt muutokset. Lisäksi adoptioita säätelee Asetus adoptiosta (202/2012). Adoptiotoimintaa säädellään lainsäädännön lisäksi myös kansainvälisillä sopimuksilla, joista tärkeimpänä ns. Haagin sopimus. Sopimusten ytimenä on lapsen oikeus saada kasvaa tasapainoisissa olosuhteissa, mieluiten perheessä. Interpedian toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteisiin.

Adoptiolaki

Asetus adoptiosta

Adoptiolautakunta

Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat Suomen adoptiolautakunnalle, jonka tehtävänä on mm. seurata kansainvälistä adoptioasioiden kehitystä ja Haagin sopimuksen noudattamista Suomessa. Adoptiolautakunta myöntää suomalaisille adoptiopalvelunantajille toimiluvat sekä hyväksyy näiden ulkomaiset yhteistyökumppanit, myöntää adoptionhakijoille adoptioluvat ja tekee aloitteita kansainvälisen adoptiotoiminnan kehittämiseksi.

Kansainväliset sopimukset

YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 hyväksytty Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ohjaa Interpedian toimintaa. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991.

Vuonna 1993 Haagissa solmitussa yleissopimuksessa lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä adoptioissa todetaan, että lapsen tulee saada kasvaa perheessä, jossa hän voi turvallisten olosuhteiden myötä kehittyä tasapainoiseksi yksilöksi. Suomi ratifioi Haagin sopimuksen vuonna 1997.

Kansainväliset eettiset säännöt

Interpedia noudattaa toiminnassaan seuraavia kansainvälisiä suosituksia:

  • HCCH:n (Hague Conference on Private International Law) Guide to Good Practice -ohjeistukset 1 ja 2
  • EurAdoptin eettiset säännöt
  • Pohjoismaisen adoptioneuvoston (NAC) eettiset säännöt
Adoptiotoiminnan ja kehitysyhteistyötoiminnan erillisyys

Interpedia tekee kehitysyhteistyötä kehitysyhteistyökumppaniensa kanssa myös maissa, joissa sillä on adoptiotoimintaa. Kehitysyhteistyö on kuitenkin erillinen toimiala eikä sillä ole yhteyttä Interpedian adoptiotoimintaan.