Etiopia

Työtä vammaisten lasten, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen puolesta.

Kummilapsi Etiopiasta

Kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Etiopiassa

Etiopia on yksi Afrikan köyhimmistä maista. Koulun aloittavista lapsista vain noin puolet suorittaa peruskoulun loppuun. Vammaisten lasten asema Etiopiassa on hyvin heikko ja vain pieni osa vammaisista pääsee peruspalveluiden piiriin. Erityisen ryhmän Etiopiassa muodostavat myös perheet, joissa yksi tai useampi huoltaja on sairastunut tai menehtynyt AIDSiin tai muuhun sairauteen. Näiden perheiden lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Joukko lapsia jonossa.

Työtä vammaisten oikeuksien puolesta

Toimimme Etiopiassa vammaisten lasten oikeuksien turvaamiseksi. Lapsille tarjotaan hoitoa ja heidän koulunkäyntiään tuetaan yhteistyössä perheiden ja koulujen kanssa. Samalla työskentelemme poistaaksemme vammaisuuteen liittyviä väärinkäsityksiä ja häpeää yhteisöissä, sekä kehitämme viranomaisten kykyä tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita vammaisille heidän tarpeidensa mukaisesti.

Koulutusta lapsille

Niin maaseudulla kuin pääkaupunki Addis Abeban slummeissakin tuemme lasten koulunkäyntiä ja koulutuksen laadun parantamista. Etiopiassa monet lapset eivät käy koulua esimerkiksi maksullisten koulupukujen ja oppimateriaalien vuoksi. Yhteistyöjärjestömme tukevat vammaisten ja vähävaraisten lasten koulunkäyntiä.

Tukea ja varhaiskasvatusta lapsiperheille

Tuemme Etiopiassa varhaiskasvatusta köyhien perheiden syrjäytymisvaarassa oleville lapsille. Yksinhuoltajaäitien ollessa päivät töissä lapset viettäisivät päivänsä turvattomissa oloissa, mutta saavat nyt päiväkodeissa turvallisen kasvuympäristön ja aterian.

Varhaiskasvatus on tärkeää myöhemmän koulumenestyksen kannalta. Köyhimmillä lapsilla kouluvalmiudet ovat usein heikot, oppiminen on vaikeaa ja koulun keskeyttäminen yleistä, eivätkä vanhemmat pysty tukemaan lastensa opiskelua.

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Tue työtämme Etiopiassa kuukausilahjoittajana (kaikki tukiohjelmat) tai ala kummiksi yksittäiselle lapselle (Addis Abeban koulukeskus).