Interpedian työ Länsi-Nepalissa

Länsi-Nepal on köyhää aluetta, jonka maantieteelliset olosuhteet ovat vaativat. Koulumatkat ovat monesti hyvin pitkiä ja vaikeakulkuisia.

Nepalissa koulupudokkaiden määrä on korkea ja opetuksen laatu usein heikko. Interpedian tuella vaikutetaan siihen, että lasten oikeus laadukkaaseen koulutukseen toteutuu kouluikäisten lasten kohdalla.

Länsi-Nepalissa Interpedian tuen piirissä on 32 koulua, joissa on yhteensä yli 5500 lasta. Näistä lapsista yli tuhat kuuluu marginalisoituviin ryhmiin: vammaisiin, velkatyöläisiin, kastittomiin, lapsiin, joilla on oppimisvaikeuksia sekä tyttöihin, joita uhkaa lapsiavioliitto. Marginaalissa oleville lapsille ja koulupudokkaille tarjotaan siirtymästipendejä, tukiopetusta, lapsikerhotukea ja nuorille urakoulutusohjelmia.

Kohderyhmästä enemmistö on tyttöjä ja tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa alueella. Interpedian tuella myös koulutetaan opettajia.  Lisäksi mobilisoidaan ja koulutetaan kyläkomiteoita, koulukomiteaa, vanhempainyhdistystä ja paikallisia järjestöjä.

Interpedian yhteistyökumppanina Länsi-Nepalissa toimii Loo Niva Child Concern Group – järjestö.

Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeestamme Länsi-Nepalissa

Nepalilaisia tyttöjä koulupuvuissa istuu maassa

Toinen kuva Nepalilaisista koululaisista koulun pihalla.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi