Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Vammaishanke Etiopian Bishoftussa 2023-2026

Vammaishanke Etiopian Bishoftussa 2023-2026

Oikeus hyvään lapsuuteen – vammaisten lasten oikeuksien ja inkluusion edistäminen vastuunkantajia sitouttamalla

Nelivuotisen Oikeus hyvään lapsuuteen – vammaisten lasten oikeuksien ja inkluusion edistäminen vastuunkantajia sitouttamalla -hankkeen tavoitteena on edistää Etiopian vammaisten lasten oikeuksien toteutumista, jotta he voivat nauttia tasapainoisesta lapsuudesta, turvallisesta kasvuympäristöstä ja laadukkaasta koulutuksesta.

Etiopiassa vammaisuus johtaa edelleen sosiaaliseen ja taloudelliseen syrjäytymiseen. Maassa on pyritty edistämään inklusiivista koulutusta, mutta edelleen tarvitaan ruohonjuuritason täydentävää työtä vammaisten lasten tunnistamiseksi ja kouluun pääsemiseksi. Lisäksi hankkeessa haetaan muutosta yhteisöjen syrjiviin käytäntöihin ja ajatusmalleihin, sekä vahvistetaan paikallisten vastuunkantajien kapasiteettia.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Vammaisten lasten oikeus osallisuuteen sekä inklusiiviseen ja laadukkaaseen koulutukseen parantuu
  2. 480 vammaisen lapsen oikeudet toteutuvat paremmin kuntoutuksen sekä vastuunkantajien ja yhteisöjen sitoutumisen myötä
  3. 200 vammaista lasta/nuorta ja heidän perheensä pystyvät turvaamaan riittävän elintason
  4. Berhan Lehetsanatin, vammaisten ja heidän järjestöjensä kapasiteetti puolustaa vammaisten oikeuksia sekä edistää inkluusiota, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on vahvistunut.

Berhan Lehetsanat ja Interpedia toteuttavat hankkeen Bishoftun (Debre Zeit), Dukemin ja Gelanin kaupungeissa Oromian alueella. Berhan Lehetsanat ja Interpedia ovat työskennelleet Bishoftussa yli kymmenen vuoden ajan ja tavoittaneet yli tuhat vammaista lasta. Tämä hanke toteuttaa yhteisöpohjaista kuntoutusta seitsemässä uudessa kebelessä. Lisäksi viidessä kebelessä, joissa järjestöt työskentelivät vuosina 2019–2021, painopisteenä on vammaisten lasten, heidän vanhempiensa ja vammaisten voimaannuttaminen vaatimaan oikeuksiaan sekä vastuunkantajien kouluttaminen heidän velvollisuuksistaan.

Hanke tekee yhteistyötä vammaisten ihmisten omien järjestöjen ja valtion virastojen kanssa, vahvistaen niiden kykyä tarjota inklusiivisia palveluita. Hanke tavoittaa neljän vuoden aikana noin 480 vammaista lasta, 200 vanhempaa/huoltajaa, 14 peruskoulua, 10 esikoulua, 250 opettajaa, yli 15 000 yhteisön jäsentä, 14 yhteisön vapaaehtoista, 21 terveydenhuollon työntekijää, 200 viranomaista ja 200 yhteisöjohtajaa.

Interpedian yhteistyökumppani Berhan Lehetsanat on asiantuntijaorganisaatio, jolla on yli 20-vuoden kokemus yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta sekä muusta vammaisten lasten ja haavoittuvien ryhmien eteen tehtävästä työstä.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 92,5 % ja interpedian lahjoittajat 7,5 %.

Vammaisten lasten äidit kokoontuvat lapsineen kuntoutuskeskukseen
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi