Kehitysyhteistyö Kouluille ja kasvattajille

Kouluille ja kasvattajille

Globaalikasvatuksen materiaalipankista oppimateriaaleja varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle.

Globaalikasvatus lisää maailman ymmärrystä

Mikä meitä yhdistää? Millaista on lasten ja nuorten arki kehittyvissä maissa?

Globaalikasvatuksen materiaalipankkiin talletettujen ilmaisten oppimateriaaliemme avulla koulunne oppilaat pääsevät tutustumaan kehitysmaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja elämään. Eroista huolimatta arjesta voi löytää myös yhtäläisyyksiä suomalaisten ja kehittyvien maiden kesken.

Aktiivinen maailmankansalaisuus

Nykyajan suomalainen lapsi on jo syntyessään maailmankansalainen. Aina tähän ei kuitenkaan liity tieto siitä, miten erilaisissa ympäristöissä maailman lapset yhä kasvavat. Kouluilla ja opettajilla on tärkeä rooli luodessa lapsista aktiivisia maailmankansalaisia ja tiedostavia yhteiskunnallisia vaikuttajia opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa L2 ja L7. Globaalikasvatuksen avulla lasten ymmärrys tasa-arvosta, yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä vahvistuu.

Vastuullisuus ja vaikuttaminen

Jos koulussanne herää halu kerätä varoja kehitysmaiden lapsille globaalin yhteisvastuun hengessä, meiltä löydät kolme valmiiksi suunniteltua helppoa tapaa osallistua: koulukummius, päivätyökeräys sekä toiminnallinen Lue ja lahjoita lukutaito -kampanja.

Tervetuloa tutustumaan Interpedian globaalikasvatukseen!

Opettaja näyttää jotakin paperia oppilaille.
Hymyilevä lapsi kynä kädessä.

Globaalikasvatuksen tavoitteena aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

Globaalikasvatus on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyötä. Tavoitteenamme on:

  • lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä erilaisuudesta sekä kehittyvissä maissa että monikulttuurisessa Suomessa
  • kannustaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan globaaleihin kysymyksiin omilla valinnoillaan ja toiminnallaan, jotta jokaisesta lapsesta ja nuoresta kasvaa aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

Lisää järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja.

Opettaja näyttää jotakin paperia oppilaille.

Kysyttävää tai kommentteja?

Ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 040 860 9264 (ma-pe 10−15) ja kysy lisää globaalikasvatuksesta, varainkeruusta tai muista Interpedian kummi- ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista.

nepalilaisia koulutyttöjä
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi