Kansainvälinen adoptio Adoption jälkipalvelu

Adoption jälkipalvelu

Adoptoidut ja adoptiovanhemmat voivat olla yhteydessä Interpedian jälkipalveluun, kun he haluavat keskustella adoptoidun taustasta tai tarvitsevat apua taustan selvittämisessä, juurimatkan järjestelyissä tai verkostoitumisessa. Lapsiesityksen yhteydessä ja hakumatkalla saatujen asiakirjojen kopiot säilytetään arkistossamme.

Interpedian jälkipalvelu tarjoaa adoptiolain mukaista apua yhteydenotoissa adoptoidun synnyinmaahan. Palvelunantajan tehtävänä on auttaa adoptiolasta ja tämän huoltajia sekä adoptoidun kuoltua tämän jälkeläisiä ja näiden huoltajia saamaan tietoa hänestä ja hänen alkuperästään siitä valtiosta, josta adoptoitu on saapunut sekä tarjota tietoja antaessa tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus (AdL 33 §).

Interpedian jälkipalvelussa:

Taustan ja identiteetin pohdintaa
Kaikenikäiset adoptoidut voivat pohtia adoptiotaustaansa, adoptioon vaikuttaneita asioita tai omaa identiteettiään matalalla kynnyksellä yhdessä jälkipalvelutyöntekijöiden kanssa.

Meillä on vaitiolovelvollisuus, joten voit tulla juttelemaan luottamuksella.

Asiakirjoihin tutustumista
Huolehdimme lapsen adoptioasiakirjojen lakisääteisestä arkistoinnista, jotta adoptoidut voivat halutessaan tutustua niihin ohjatusti.

Taustan selvittelyä
Adoptoidut voivat pyytää ja käsitellä uutta tietoa taustoistaan (tarvittaessa pyydämme lisätietoja adoptoidun synnyinmaasta).

Juurimatkajärjestelyitä
Adoptoidut ja adoptioperheet saavat meiltä apua juurimatkajärjestelyihin.

Yhteydenottojen välitystä ja tukea niiden käsittelyyn
Vastaamme lasten synnyinmaista tuleviin yhteydenottoihin, jonka jälkeen otamme yhteyttä adoptoituun ja tuemme häntä tiedon vastaanottamisessa

Viestimme syntymämaiden muuttuneista käytännöistä
Tiedotamme adoptioperheille, jos kohdemaan käytännöissä on adoptioperheisiin vaikuttavia muutoksia.

Järjestämme infotilaisuuksia
Järjestämme infoja ja webinaareja adoption jälkipalvelusta ja sen mahdollisuuksista adoptoiduille ja adoptioperheille.

Adoption jälkipalvelu Interpediassa

Voit varata ajan toimisto- tai Teams-tapaamiseen:

puhelin/Whatsapp

050 336 6661 jalkipalvelu@interpedia.fi

Sanna Alanko

sosiaalityöntekijä

050 336 6661 sanna.alanko@interpedia.fi

Linn Ahlfors

sosiaalityöntekijä (vanhempainvapaalla)

Jälkipalveluun liittyviä ajatuksia ja tunteita voit pohtia myös yhdessä adoptiokuraattorin kanssa.

Mitä Interpedian jälkipalvelu maksaa?

  • Keskustelu, omiin asiakirjoihin tutustuminen ja niiden kopiointi asiakkaalle on maksutonta
  • Lisäkuluja saattaa tulla esimerkiksi juurimatkan oppaan/tulkin maksuista, mahdollisista asiakirjojen käännöksistä tai muista maakohtaisista kuluista
  • Interpedialla ei ole mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi juurimatkojen kuluihin

Blogikirjoituksia jälkipalvelusta, adoptoitujen kokemuksista, identiteetistä ja juurimatkoista:

Juuret Kolumbiassa – ICBF tarjoaa adoptoiduille tukea taustan tutkimiseen
Juurimatka ja Nativeland Visit 2015 Thaimaassa
Adoptoidun nuoren elämää
Kansalaisuuswebinaarissa pohdittiin kaksoiskansalaisuutta ja sen merkitystä adoptoidun identiteetille
Hiukset ja identiteetti – adoptoidun hiukset ovat muutakin kuin osa ulkonäköä
Taustaa selvittämässä − adoptoidun jälkipalvelu Interpediassa
Sosiaalinen media ja adoptoidun juurien etsintä
Lapsen ja nuoren identiteetin turvallinen rakentaminen
Nativeland Visit 2019 Thaimaassa – adoptoitujen paluu juurille