Kansainvälinen adoptio Adoption jälkipalvelu

Adoption jälkipalvelu

Koronapandemian aikana suosittelemme ensisijaisesti toimistotapaamisten sijaan etätapaamisia Teams-yhteydellä. Voitte varata ajan: jalkipalvelu@interpedia.fi tai puhelin/Whatsapp 050 919 5387.

Adoptoidut ja adoptiovanhemmat voivat olla yhteydessä Interpedian jälkipalveluun, kun he haluavat keskustella adoptoidun taustasta tai tarvitsevat apua taustan selvittämisessä, juurimatkan järjestelyissä tai verkostoitumisessa. Lapsitiedon yhteydessä ja hakumatkalla saatujen dokumenttien kopiot säilytetään arkistossamme.

Interpedian jälkipalvelu tarjoaa adoptiolain mukaista apua yhteydenotoissa adoptoidun synnyinmaahan. Palvelunantajan tehtävänä on auttaa adoptiolasta ja tämän huoltajia sekä adoptoidun kuoltua tämän jälkeläisiä ja näiden huoltajia saamaan tietoa hänestä ja hänen alkuperästään siitä valtiosta, josta adoptoitu on saapunut sekä tarjota tietoja antaessa tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus (AdL 33 §).

Työtämme ohjaa vaitiolovelvollisuus, joten keskustelemme taustaan ja asiakirjoihin liittyvistä henkilökohtaisista asioista vain toimistotapaamisissa, joissa voimme varmistua asiakkaan henkilöllisyydestä. Puhelimitse ja sähköpostitse voimme kertoa vain yleisesti jälkipalvelusta ja sopia tapaamisista.

Juurimatkaa suunnitteleva perhe voi tehdä juurimatkasuunnitelman yhteistyössä Interpedian kanssa. Lapsia luovuttavien maiden adoptioviranomaiset edellyttävät, että lastenkotivierailut järjestetään palvelunantajan kautta. Kannattaa olla ajoissa yhteydessä Interpediaan, niin varmistamme, onnistuuko vierailu. Yleensä vierailut ovat onnistuneet, mutta lastenkodin sen hetkinen tilanne voi vaikuttaa vierailun järjestymiseen. Tällä tavoin viranomaiset haluavat myös varmistaa, että lapsen kannalta tärkeät hoitajat olisivat mahdollisuuksien mukaan paikalla ja että heillä olisi riittävästi aikaa. Lastenkotivierailuille voi mennä vain etukäteen sovittuna ajankohtana.

Jälkipalveluun liittyviä ajatuksia ja tunteita voit pohtia myös yhdessä adoptiokuraattorin kanssa.

Interpedian jälkipalvelu: 050 919 5387, jalkipalvelu(at)interpedia.fi

Mitä Interpedian jälkipalvelu maksaa?

  • Keskustelu, omiin asiakirjoihin tutustuminen ja niiden kopiointi asiakkaalle on maksutonta
  • Lisäkuluja saattaa tulla esimerkiksi juurimatkan oppaan/tulkin maksuista tai muista maakohtaisista kuluista
  • Interpedialla ei ole mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi juurimatkojen kuluihin

Kansalaisuus ja maakohtaiset jälkipalveluasiat

Adoptoidun kansalaisuus

Adoptoidulla on synnyinmaasta riippuen joko pelkkä Suomen kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus. Kansalaisuus säilyy pääsääntöisesti adoptoiduilla, jotka ovat syntyneet Etelä-Afrikassa, Keniassa, Kolumbiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Kaksoiskansalaisuutta ei tunnusteta Etiopiassa, Intiassa eikä Kiinassa. Toisinaan adoptoidun saavuttua Suomeen on voinut käydä niin, että Suomen maistraatissa asiakirjoihin merkitään kaksoiskansalaisuus, vaikka adoptoidun synnyinmaa ei kaksoiskansalaisuutta hyväksykään. Jos adoptoidun asiakirjoissa on virhe, sen korjaamiseksi kannattaa olla yhteydessä maan suurlähetystöön ja maistraattiin.

Toisinaan osa adoptoiduista tiedustelee siitä, miten synnyinmaan kansalaisuudesta voi luopua. Kansalaisuudesta luopumista kannattaa miettiä huolella, koska kansalaisuus voi olla osa identiteettiä, vaikka sitä ei muuten hyödyntäisikään. Kansalaisuus ei myöskään automaattisesti tarkoita velvollisuutta asepalveluun kyseisessä maassa, koska osassa adoptoitujen synnyinmaista on palkka-armeija.

Kansalaisuusasioita hoidetaan kyseisen maan Suomen suurlähetystössä. Kuulemme myös mielellämme kokemuksista, joista voi olla hyötyä muille vastaavan prosessin läpikäyville adoptoiduille.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikasta adoptoiduilla on pääsääntöisesti kaksoiskansalaisuus, poikkeuksena lapset, joilla on ollut ns. foreign birth certificate. Ennen Etelä-Afrikkaan matkustamista tulee hyvissä ajoin olla yhteydessä Etelä-Afrikan suurlähetystöön Helsingissä, jotta saa ajantasaiset tiedot matkustusasiakirjoja koskevista vaatimuksista. Etelä-Afrikan Helsingin suurlähetystön välityksellä kaksoiskansalaisuuden omaavat adoptiolapset voivat myös laittaa vireille syntymätodistuksen muutosprosessin Etelä-Afrikan väestötietojärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että lapsi on rekisteröity myös Etelä-Afrikassa uudella suomalaisella nimellään. Tämän jälkeen lapselle voi hakea Etelä-Afrikan passia. Tämä prosessi kestää useita vuosia ja sen voi laittaa vireille noin puoli vuotta lapsen saapumisen jälkeen tai myöhemmin. Etelä-Afrikan suurlähetystö edellyttää, että tämä prosessi on vireillä, kun lapsi matkustaa syntymämaahansa.

Jos haluatte vierailla Abba Adoptionsilla, lastenkodissa tai muissa adoptioon liittyvissa kohteissa, olkaa yhteydessä Interpedian jälkipalveluun hyvissä ajoin, jolloin saatte Abban virallisen jälkipalvelulomakkeen. Vierailuihin liittyvät pyynnöt Abba/lastenkoti toivoo viimeistään kuukautta ennen matka-ajankohtaa ja jos matkaan liittyy taustaan liittyviä tiedusteluita (mahdollista 18 vuotta täyttäneille), Abba toivoo pyyntöä viimeistään kuusi kuukautta ennen matkaa. Täytettyänne lomakkeen Interpedia lähettää sen Abballe. Tämän jälkeen voitte tehdä käytännön järjestelyjä Break Away -matkatoimiston kanssa.

Etiopia

Etiopia ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta. Jos adoptoidun väestörekisteriotteessa on merkintä sekä Etiopian että Suomen kansalaisuudesta, tosiasiassa lapsella on todennäköisesti vain Suomen kansalaisuus. Jos asia mietityttää teitä, voitte ottaa yhteyttä Etiopian suurlähetystöön Tukholmaan ja tiedustella mahdollisuutta tarkistaa adoptoidun kansalaisuustiedot. Vaikka yli 18-vuotiaalla pojalla olisi kaksoiskansalaisuus, hän ei joudu suorittamaan asepalvelusta Etiopiassa, koska maassa ei ole yleistä asevelvollisuutta vaan palkka-armeija.

Yli 18-vuotiaat Etiopian kansalaisuuden vaihtaneet henkilöt voivat halutessaan hakea Ethiopian Origin ID-korttia. Lisätietoja kortista Etiopian suurlähetystöstä. Jos kortin hakeminen tulee ajankohtaiseksi, kannattaa olla yhteydessä suurlähetystöön ja varmistaa heidän nettisivuilla olevien ohjeidensa ajantasaisuus.

Jos suunnittelette juurimatkaa, olettehan hyvissä ajoin yhteydessä Interpediaan.

Interpedian entisen Etiopian maatoimiston johtaja Helen Awoke vierailee Suomessa. Hän on Interpedian toimistolla tiistaina 9.8.2022 klo 15.00-17.00 ja tapaa mielellään Etiopiasta adoptoituja ja heidän perheitään.

Helen kertoo kuulumisia Etiopian nykytilanteesta ja myös jälkipalvelun ja taustojen selvittämisen mahdollisuuksista.

Ilmoittautuminen tapaamiseen sähköpostitse:

Tuula Teikari-Sæbø (tuula.teikari-saebo@interpedia.fi)

Lisätietoja Salla Hari (salla.hari@interpedia.fi), lomalla 11.7-5.8.2022.

Lämpimästi tervetuloa!

Intia

Intia ei salli kaksoiskansalaisuutta. Adoptiolapsi menettää Intian kansalaisuuden adoption vahvistamisen yhteydessä.

Intiaan matkustaessa tarvitaan viisumi. Intiasta adoptoitu voi matkustaa Intiaan tavallisella turistiviisumilla. Intiassa syntyneiden on kuitenkin mahdollista hakea tavallisen puolen vuoden turistiviisumin sijasta myös kahta eri viisumityyppiä, joista toinen on voimassa 15 vuotta (Persons of Indian Origin – PIO-kortti) ja toinen (Overseas Citizenship of India – OCI-kortti) elinikäisesti. Molemmissa tapauksissa hakemus jätetään Intian suurlähetystöön Helsingissä. Viisumien hakuprosessiin kannattaa varata aikaa. Hinnasto ja tarkempia ohjeita löytyy suurlähetystön sivuilta.

Juurimatkojen yhteydessä tehtävät lastenkotivierailut järjestetään aina Interpedian kautta, joten matkaa suunnittelevien on hyvä olla yhteydessä Interpediaan hyvissä ajoin.

Kiina

Kiina ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta.

Kiinaan matkustaessa tarvitaan viisumi. Kiinasta adoptoitu voi matkustaa maahan tavallisella turistiviisumilla.

Kiinassa Interpedia tekee adoption jälkipalveluasioissa yhteistyötä China Women Travel Servicen (CWTS) kanssa. CWTS järjestää juurimatkojen lastenkotivierailut ja mukaan vaadittavan oppaan/tulkin. He auttavat mielellään myös muissa matkajärjestelyissä. Interpedia hoitaa yhteydenpidon CWTS:n kanssa.

Juurimatkan aikana on mahdollista vierailla myös CCCWA:lla. Näiden vierailujen järjestäminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen matkaa.

Kolumbia

Kolumbiasta adoptoiduilla on pääsääntöisesti kaksoiskansalaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että adoptoiduilla pitäisi olla syntymämaahansa matkatessaan voimassa oleva Kolumbian passi.

Voimassaoleva vanhan mallinen Kolumbian passi, jossa ei ole koneella luettavaa ”datanauhaa”, ei käy enää missään päin maailmaa matkustusasiakirjana 24.11.2015 alkaen.

Lisätietoja passin uusimisesta voitte kysyä Kolumbian suurlähetystöstä.

Tarkempia tietoja prosessista ja hinnastosta löytyy Kolumbian Suomen suurlähetystöstä:

http://finlandia.embajada.gov.co/en

Kolumbiassa kaikki adoption jälkipalveluasiat on keskitetty ICBF:n jälkipalveluyksikköön. Yksikkö hoitaa myös yksityisten lastenkotien kautta adoptoitujen jälkipalvelua. Interpedialta saa ICBF:n jälkipalvelulomakkeen sekä ohjeistuksen. Interpedia hoitaa yhteydenpidon ICBF:n kanssa.

Thaimaa

Thaimaa hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. Aikuistuessaan adoptoitu voi halutessaan hakea Thaimaan kansalaisuudesta luopumista.

Suomen kansalainen ei tarvitse Thaimaan viisumia alle 30 päivän matkoilla.

Thaimaassa adoption jälkipalveluasiat on keskitetty DCY:n jälkipalveluyksikköön. Yksityinen FFAC hoitaa adoption jälkipalvelun itse. Interpedialta saa tarvittavat ohjeet. Interpedia hoitaa yhteydenpidon DCY:n sekä FFAC:n kanssa.

Vietnam

Vietnam hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. Vuonna 2014 vaadittiin kansalaisuuden rekisteröimistä sen säilyttämiseksi, mutta samana vuonna rekisteröintitarve poistettiin, ja kansalaisuus säilyy tämänhetkisten tietojen mukaan automaattisesti.