AjankohtaistaJuuret Kolumbiassa – ICBF tarjoaa adoptoiduille tukea taustan tutkimiseen

Juuret Kolumbiassa – ICBF tarjoaa adoptoiduille tukea taustan tutkimiseen

Oman tarinan ja identiteetin pohtiminen on osa ihmisen kasvua, eikä pohdinta välttämättä lopu aikuistumiseen. Adoptoiduilla oman historian rakentaminen sisältää usein tavallista enemmän kysymyksiä. Adoption jälkipalvelu Suomessa tukee adoptoituja tässä rakennustyössä.

Kolumbiassa maan ylin lastensuojeluviranomainen Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eli ICBF on perustanut jo useita vuosia sitten adoption jälkipalveluun ja juurien etsimiseen oman yksikön. Jälkipalveluyksikkö auttaa sekä ICBF:n että yksityisten lastenkotien kautta adoptoituja löytämään jatkuvuutta omaan tarinaansa syntymän ja lastensuojelun kautta nykyiseen elämänvaiheeseensa. Yksikössä työskentelee sekä sosiaalityöntekijöitä että psykologeja ja he tekevät tiivistä yhteistyötä ICBF:n muiden adoptio-osaston työntekijöiden kanssa.

ICBF:n jälkipalvelutoiminta on ollut esimerkkinä myös muille adoptiomaille. Interpedialla on ollut ilo ja kunnia olla mukana kehittämässä ICBF:n jälkipalvelutyötä.

Adoptoidun oikeus identiteettiin on etusijalla

Kolumbian lain mukaan lapsilla ja nuorilla on oikeus identiteettiinsä. Kolumbiassa on tehty vuosien varrella uraauurtavaa työtä muun muassa siinä, miten lapsen taustaan liittyvää tietoa kerätään ja kirjataan. Nykyisin lapsiesityksen tiedot ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia kuin esimerkiksi 1990-luvun lopulla.

Adoptiovanhemmilla on myös velvollisuus tukea lapsen identiteettiä. Kolumbian adoptio-ohjeistukset sisältävät neuvoja lapsen elämäntarinan tietojen keräämiseen, adoptioidentiteetin tukemiseen, alkuperän etsintään sekä kielen ja kulttuurin säilyttämiseen.

Kolumbian adoptio-ohjeistukset (espanjaksi), luku VI (avautuu uuteen välilehteen)

Adoptioasiakirjoihin tutustuminen

Aikuiset adoptoidut voivat lähettää Interpedian kautta ICBF:n jälkipalveluyksikköön pyynnön saada kopiot kaikista omaan lastensuojeluprosessiin ja adoptioon liittyvistä asiakirjoista. Alaikäisten kohdalla asiakirjapyynnön voivat lähettää adoptiovanhemmat.

Arkistosta löytyneet asiakirjat analysoidaan ja käydään läpi yhdessä adoptoidun kanssa. ICBF toivoo, että adoptoidulla on tässä yhteydessä mahdollisuus psykososiaaliseen tukeen asuinmaassaan, sillä tiedot ovat arkaluonteisia. Joskus on tarpeellista, että yhteistyötä tehdään myös adoptoidun psykologin tai terapeutin kanssa tietojen luovuttamisen yhteydessä.

Aina tietoja ei kuitenkaan löydy ICBF:n arkistoista adoptoidun antamien tietojen pohjalta. Tällöin käynnistetään laajempi etsintä eri viranomaisten ja arkistojen kanssa. Sen jälkeen tiedot analysoidaan, tarina rakennetaan niin hyvin kuin on mahdollista ja käsitellään adoptoidun kanssa. Tämä prosessi saattaa viedä aikaa.

Biologisen perheen etsiminen

Jos adoptoitu haluaa etsiä biologisia vanhempiaan, selvitetään ensin mahdollisuudet löytää heidät ja sen jälkeen heidän halukkuutensa tavata adoptoitu. Joskus tietoja ei löydy, mutta etsintää voidaan laajentaa sukulaisiin tai hoitajiin, joista on maininta adoptoidun tiedoissa.

Adoptoitu voi pyytää etsimään myös biologisia sisaruksia, jotka jäivät biologiseen perheeseen tai lastensuojelujärjestelmän suojiin. Kolumbiaan tai muihin maihin adoptoitujen sisarusten etsiminen on mahdollista ainoastaan, jos myös sisarukset ovat lähettäneet etsintäpyynnön ICBF:lle.

Alaikäisten adoptoitujen kohdalla biologisen perheen etsiminen on mahdollista, jos terveydenhuollon ammattilaisten mielestä etsiminen on adoptoidun terapeuttisen prosessin kannalta ehdottoman välttämätöntä eikä tälle haitallista. Tähän arviointiin osallistuu myös jälkipalvelua antava sosiaalityöntekijä.

ICBF:lle on hyvin tärkeää, että adoptiokolmion (adoptoitu, biologinen perhe sekä adoptiovanhemmat) kaikille osapuolille tarjotaan psykososiaalista tukea koko prosessin ajan.

Tapaaminen biologisen perheen kanssa

Jos biologinen perheenjäsen löytyy, on viranomaisten ensin varmistettava, että hän on oikea henkilö. Sen jälkeen hänelle kerrotaan adoptoidun yhteydenotosta ja selvitetään mahdollisen tapaamisen onnistuminen ja siihen tarvittava tuki ja valmistelu.

Yhteystiedot annetaan adoptoidulle vasta kun siihen on saatu lupa.

Etsinnän mahdolliset tulokset

Adoptoidun on hyvä valmistautua etsinnän erilaisiin lopputuloksiin, joita voivat olla esimerkiksi:

  1. Biologinen sukulainen on kuollut.
  2. Etsittyä henkilöä ei löydetä.
  3. Haettu henkilö ei ole halukas ottamaan yhteyttä adoptoituun.
  4. Haettu henkilö haluaa ottaa yhteyttä, jolloinjärjestetään fyysinen tai virtuaalinen tapaaminen. Tilanteeseen on otettava mukaan Interpedian ja ICBF:n ammattilaisten tuki.

Prosessiin on mahdollista saada tukea sekä ennen että jälkeen. Tapaamisen jälkeen Interpedian ja ICBF:n työntekijät pitävät yhteyttä ja tarjoavat tarvittaessa psykososiaalista tukea molemmille osapuolille.

Biologinen perhe etsii adoptoitua

Kolumbian lainsäädännön mukaisesti biologinen perhe menettää kaikki oikeutensa ja velvollisuutensa suhteessa adoptiolapseen.

Adoptoitujen biologisen perheen jäsenet voivat kuitenkin pyytää ICBF:ää lisäämään heidän yhteystietonsa tietojärjestelmään. Näin heihin voidaan ottaa yhteyttä, jos adoptoitu lähettää etsintäpyynnön ICBF:lle. He voivat myös lähettää ICBF:lle kirjeen tai kuvia, jotka ICBF voi jakaa pyydettäessä adoptoidulle.

ICBF ei lähesty adoptoitua biologisen perheen tai suvun yhteydenotoilla, ellei adoptoitu itse ole ilmoittanut kiinnostustaan etsiä biologista perhettään.

Yhteys Kolumbiaan

Me Interpediassa teemme tiivistä yhteistyötä ICBF:n kanssa jälkipalvelun kehittämiseksi. Voit ottaa yhteyttä jälkipalveluumme ja kysyä lisää: jalkipalvelu@interpedia.fi.

ICBF, kuten muutkin yhteistyömaidemme viranomaiset, korostavat, että on tärkeää etsiä juuria adoptioviranomaisten ja -järjestöjen kautta, jotta adoption kaikki osapuolet voivat hyötyä tuesta. Tämä ei ole mahdollista, jos yhteys syntyy somen tai yksityisten tutkijoiden kautta.

ICBF:n jälkipalveluyksikkö palvelee kaikkia adoptoituja, joten toisinaan yksikössä on ruuhkaa ja vastauksen saaminen voi kestää. ICBF pyrkii kuitenkin jatkuvasti kehittämään jälkipalveluaan, sillä kaikilla lapsilla on oikeus taustaansa ja omaan identiteettiin.

Marika Elmeranta
Kirjoittaja on Interpedian adoptiovastaava


Lähteenä käytetty ICBF:n esitystä The Family Origins Search Procedure in Colombia, Child Identity Protection (CHIP) webinaari 18.2.2022

Lisätietoja ICBF:n verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen)

Lue lisää Interpedian jälkipalvelusta: Taustaa selvittämässä − adoptoidun jälkipalvelu Interpediassa (avautuu uuteen välilehteen)