Kehitysyhteistyö Tukiohjelmat Tukea vammaisille lapsille Etiopiassa (BL)

Tukea vammaisille lapsille Etiopiassa (BL)

Tukea vammaisille lapsille Etiopiassa. Etiopiassa vammaisten lasten oikeudet toteutuvat huonosti ja vammaisuus on merkittävä syy sosiaaliseen ja taloudelliseen osattomuuteen.

Anna vammaisille lapsille mahdollisuus itsenäiseen elämään

Interpedia on vuodesta 2008 lähtien muuttanut yli tuhannen vammaisen lapsen elämän Etiopiassa kumppanijärjestömme Berhan Lehetsanatin kanssa Debre Zeitin alueella. Jatkamme nyt tuloksellista työtämme myös syrjäisellä maaseutualueella Pohjois-Etiopian Chilgassa.

Tavoitteenamme on jokaisen vammaisen lapsen löytäminen. Etsivä vammaistyömme tavoittaa myös suljettujen ovien taakse piilotetut ja kotiin jääneet vammaiset lapset ja nuoret.

Työtä toteutetaan Interpedian, Berhan Lehetsanatin ja ulkoministeriön yhteishankkeessa. Nelivuotinen hankkeemme Kestävien inkluusio- ja kuntoutusratkaisujen kehittäminen Chilgan vammaisille lapsille alkoi tammikuussa 2021.

Kestäviä ratkaisuja Chilgan vammaisten lasten elämään

Neljän vuoden hankkeemme tavoitteet:

  • Kaikki alueen 640 vammaista lasta pääsee kuntoutuksen piiriin ja alueen terveyskeskukset integroivat kuntoutuspalvelut osaksi perusterveyshuollon palveluja
  • Yhä useampi vammainen lapsi pääsee kouluun tai ammatillisiin opintoihin
  • 30 % vammaisista nuorista ja vammaisten lasten vanhemmista saavuttaa kohtuullisen toimeentulon
  • Yhteisöistä tulee inklusiivisempia vammaisille lapsille perheineen ja vammaisjärjestöt toimivat alueella vahvoina oikeuksien puolustajina

Noin 90 % vammaisten lasten vanhemmista elää köyhyydessä ja vain noin 5 %:lla vammaisista nuorista on oma toimeentulon lähde. Tällä hetkellä vain noin 4 % vammaisista lapsista käy koulua ja lähes 60 % ei osaa lukea tai kirjoittaa. Moni ei ole päässyt koskaan kouluun tai oppiminen on ollut vaikeaa ja koulu keskeytynyt. Luku- ja laskutaidottomaksi jäävällä vammaisella lapsella on hyvin vähän mahdollisuuksia itsenäiseen elämään aikuisena.

Kestäviä tuloksia

Kehitysyhteistyömme tulosten tulee olla kestävällä pohjalla, joten työskentelemme ensisijaisesti jo olemassa olevien rakenteiden kautta. Tuemme Chilgan paikallishallinnon osaamista tuottaa vammaiset ihmiset huomioivia terveys-, kuntoutus-, opetus- ja työllistämispalveluita.

Kestäviä tuloksia saamme tarjoamalla 100 opettajalle lisäkoulutusta, parantamalle 48 koulun saavutettavuutta ja oppimateriaaleja sekä opettajaopiskelijoiden lisäkoulutuksella.

Vammaisten oma ääni kuuluviin

Kestävien tulosten taustalla on myös ihmisten oma aktiivisuus sekä kyky ajaa omia oikeuksiaan. Tärkeä osa vammaisten lasten kuntoutusprosessia on itsetunnon tukeminen, esimerkiksi antamalla lapsille mahdollisuus osallistua heitä koskevien päätösten tekemiseen.

Vammaisten ihmisten omat paikallisjärjestöt osallistuvat toimintamme suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin. Näin osaaminen jää heille ja vammaisten ihmisten oma ääni kuuluu alueilla vahvana vielä hankkeen jälkeenkin.

Erityisen tärkeää on tavoittaa ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset, joita usein syrjitään monin eri perustein, esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vammaiset tytöt. Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille, mutta mitä useampi syrjintää lisäävä tekijä lapsen kohdalla toteutuu, sitä heikommat lähtökohdat lapsella on itse ponnistaa eteenpäin.

Tue vammaisia lapsia Berhan Lehetsanatin kuukausilahjoittajana!

Haluan tukea Etiopian vammaisia lapsia (BL)!

"*" näyttää pakolliset kentät

Haluan lahjoittajapostin*
Nimi*
PP slash KK slash VVVV
Sinun tulee olla täysi-ikäinen, jotta voit ilmoittautua lahjoittajaksi.
Osoite*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisäksi voit tukea vammaisten lasten oikeuksia esimerkiksi: