Lahjoita Usein kysyttyä kummiudesta

Usein kysyttyä kummiudesta

Kysymyksiä kummiudesta ja lahjoittamisesta sekä eettiset ohjeistuksemme

Kysymyksiä kummiudesta

Tältä sivulta löydät vastauksen yleisimpiin kysymyksiin (FAQ) kummiuteen ja kuukausilahjoittajuuteen liittyen.

Jos sinulla jää edelleen jokin asia epäselväksi, ole yhteydessä meihin kummi@interpedia.fi tai 040 860 9264 (ma-pe klo 10-15), niin saat kysymykseesi vastauksen!

Lapsia koulussa Nepalissa. Kysymyksiä kummiudesta.

1. Mitä kummien ja kuukausilahjoittajien tuella saadaan aikaan?

Lahjoittajien tuki on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyön rahoitusta. Kuukausilahjoittajien ja kummien tuki käytetään tuen piirissä olevien lasten koulunkäynnin kuluihin, sekä kehitetään koulutuksen laatua ja koulutusjärjestelmää. Lisäksi lahjoituksilla tuetaan lasten oikeuksien toteutumista vaikuttamistyön sekä lastensuojelun vahvistamisen kautta.

2. Miten kummius ja kuukausilahjoitus eroavat toisistaan?

Sekä kummin että kuukausilahjoittajan tuki käytetään kaikkien ohjelmassa mukana olevien lasten tukemiseen, jotta lapset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan. Sekä kummit että kuukausilahjoittajat saavat kahdesti vuodessa tukemansa ohjelman uutiskirjeen. Kummit saavat lisäksi terveisiä nimetyltä kummilapseltaan ja voivat halutessaan lähettää lapselle esimerkiksi kirjeitä tai valokuvia.

3. Menevätkö kummin rahat suoraan kummilapselle?

Sekä kummin että kuukausilahjoittajan avustus käytetään koko ohjelman tukemiseen. Näin mahdollisimman moni lapsi hyötyy tuesta. Kaikki kummiohjelmien lapset pääsevät osallisiksi kummien antamasta tuesta riippumatta siitä, onko heillä omaa henkilökohtaista kummia vai ei.

4. Voiko kummi pitää yhteyttä kummilapseen?

Yhteydenpito kummilapseen on mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Kummi voi esimerkiksi ilahduttaa lasta kirjeellä tai kortilla silloin tällöin. Kirjeen voi myös halutessaan osoittaa kaikille kummiohjelman lapsille. Kummi saa terveisiä kummilapselta lähtökohtaisesti vähintään kerran vuodessa, yleensä kaksi kertaa.

5. Voiko Interpediasta saada kummilapsen henkilökohtaiset yhteystiedot?

Interpedia ei luovuta lasten osoitetietoja kummeille, jotta lasten oikeus yksityisyyteen säilyisi.

6. Miten kummilapselle käy, jos kummi lopettaa tai unohtaa maksaa kummimaksunsa?

Kaikkia kummiohjelmien lapsia tuetaan tasavertaisesti riippumatta siitä, maksaako yksittäisen lapsen kummi maksun. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin koko ohjelmaa joudutaan pienentämään, jos kummimaksu jää maksamatta. Onkin tärkeää, että kummi ilmoittaa Interpedialle mahdollisimman nopeasti, jollei syystä tai toisesta pysty enää jatkamaan kummina.

7. Voinko lähettää kummilapselle lahjoja tai tehdä lisälahjoituksen?

Yksittäiselle kummilapselle voi lähettää itse pieniä lahjoja, mutta postipaketit saapuvat kohdemaihin vaihtelevasti. Kummina voit myös tehdä ylimääräisen rahalahjoituksen, jonka Interpedia välittää kohdemaan kumppanijärjestölle ja järjestö hankkii kummilapselle puolestasi pienen lahjan. Kummilasta voi muistaa esimerkiksi merkkipäivänä myös postikortilla tai muulla tervehdyksellä.

Jotta kummiohjelman lapset eivät joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan, suuremmista lisälahjoituksista vain osa ohjataan yksittäiselle kummilapselle ja loput koko ohjelman lasten hyväksi. Koko kummiohjelmalle antamasi lisälahjoitus hyödyttää ja ilahduttaa kaikkia ohjelmassa mukana olevia lapsia. Lahjoituksen voi tehdä verkossa tai maksamalla ylimääräisen summan Interpedian tilille, Nordea FI 32 2452 3800 0003 69 tai OP FI 76 5780 3820 072063. Maksun viestikentässä tulee mainita, mille ohjelmalle haluat lahjoituksen osoittaa.

8. Voinko julkaista kummilapseni tietoja netissä?

Kummilapsella on oikeus yksityisyyteen eikä kummilapsen tietoja, valokuvia tai kirjeitä tule julkaista Internetissä tai muissa kanavissa. Lasta tulee suojella kaikella mahdollisella tavalla.

9. Kuka hoitaa kummilapsiohjelmaa kohdemaissa?

Interpedialla ei ole ulkomailla omaa henkilökuntaa, vaan toiminnasta vastaavat yhteistyömaissamme paikalliset yhteistyöjärjestöt. Kumppanimme tuntevat paikalliset olosuhteet ja tarpeet parhaiten ja osaavat tehdä työtä paikallisin ehdoin.  Interpedia pitää tiiviisti yhteyttä yhteistyöjärjestöihin ja tekee säännöllisesti seurantamatkoja eri maihin.

Eettiset pelisäännöt

Interpedialla on yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja kummilapsiohjelmista ja kumppaneina paikalliset järjestöt, jotka tuntevat maansa kontekstin ja tarpeet.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kummilapsitoiminnan on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Interpedia on sitoutunut noudattamaan suomalaisille kummilapsijärjestöille laadittua kummitoiminnan eettistä ohjeistusta.

Interpedia suojelee kummiohjelmien piiriin kuuluvien lasten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja yksityisyyttä, sekä tukee ja kehittää lasten yhteisöjen sosiaalisia rakenteita laajemmin.

Kummina on tärkeää muistaa, että:

  • Kummin tuki ohjataan koko kummilapsiohjelmalle, koska se on paras ja kestävin tapa auttaa yksittäistä lasta.
  • Kummiohjelmien lapsia pyritään kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kummilasta voi muistaa pienellä lahjalla, mutta arvokkaasta lahjasta saattaa olla arvaamatonta haittaa lapselle ja hänen perheelleen.
  • Kummivierailuista tulee aina sopia Interpedian kanssa etukäteen. Kummilasten tapaamisessa on aina oltava mukana paikallisen järjestön työtekijä.
  • Emme luovuta lasten osoitetietoja kummeille tai kummien osoitetietoja lapsille ja heidän perheilleen.
  • Muista lapsen oikeus yksityisyyteen: kummilapseen liittyvän materiaalin julkaisemisesta internetissä tai muuten on sovittava Interpedian kanssa.

Kummitoiminnan eettinen ohjeistus koskee kaikkia järjestöjen työntekijöitä, kummeja, vapaaehtoisia sekä muita, jotka ovat työmme kautta lapsiin yhteydessä.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi