Kehitysyhteistyö Yhteistyömaat Intia ja Bangladesh

Intia ja Bangladesh

Kummilapsiohjelma Delhissä ja lastenkodit Intiassa ja Bangladeshissa.

Kummilapsi Intiasta

Vaikka Intian talous on kasvanut nopeasti, väestön enemmistö elää yhä köyhyydessä maaseudulla ja suurkaupunkien slummeissa. Intiassa kumppanijärjestömme Delhi Council for Child Welfaren (DCCW) työ keskittyy tukemaan erityisesti tyttöjen, slummissa asuvien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulutusta. DCCW järjestää lapsille lisäksi tukiopetusta, ammattikoulutusta ja rauhallista tilaa läksyjen tekemistä varten.

Miksi tukeasi tarvitaan?

Monilla slummien ja syrjäseutujen vanhemmilla ei ole taloudellisia edellytyksiä tarjota lapsilleen hyvää lapsuutta, eivätkä lapset pääse kouluun ja muiden peruspalveluiden piiriin.

Erityisesti tyttöjen asema on heikko. Tytöt  nähdään usein taloudellisena taakkana, ja heidän pääsynsä kouluun tarpeettomana.

Tukea lastenkodeille Intiassa ja Bangladeshissa

Tuemme Intiassa ja Bangladeshissa Families for Children -järjestön ylläpitämiä lastenkoteja, jossa lapset saavat hoitoa, ruokaa ja huolenpitoa. Lastenkodit Intian Podanurissa ja Bangladeshin Dhakassa ovat taanneet turvallisen lapsuuden jo tuhansille lapselle vuosikymmenten aikana.

Lastenkotien lapset ovat joko menettäneet vanhempansa tai tulevat niin köyhistä oloista, etteivät vanhemmat pysty huolehtimaan heistä.

Lastenkodeissa on erityisen paljon vammaisia lapsia. Heille tarjotaan mahdollisuus oppia oman tasonsa mukaisesti valtion koulussa, vaihtoehtoisessa koulussa tai ammatillisissa opinnoissa.

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Tule kummiksi tai kuukausilahjoittajaksi ja tue lasten oikeuksia Intiassa ja Bangladeshissa. Intiassa on mahdollista saada myös nimetty kummilapsi DCCW:ltä.

Interpedian kumppanijärjestöt Intiassa ja Bangladeshissa: