Indien och Bangladesh

Interpedias utvecklingssamarbete i Indien

Fastän Indiens ekonomi har vuxit snabbt lever majoriteten av befolkningen fortfarande i fattigdom antingen på landsbygden eller i storstädernas slum. Den snabba befolknings-tillväxten bromsar förbättringen av levnadsförhållandena för den fattigaste delen av befolkningen. Flickornas situation är svag och analfabetismen är fortfarande utbredd. Ett handikappat barn blir ofta övergivet av sina föräldrar.

I Indien betonas i utvecklingssamarbetet speciellt utbildningen av flickor, barn från slummen och övriga i en sårbar situation i de statliga skolorna. Vår lokal samarbetspartner arrangerar dessutom stödundervisning, yrkesutbildning och ett lugnt ställe att läsa läxorna för barnen. Många av barnen har förlorat sina föräldrar eller släktingar, och vi stöder också barnhemmens vardag.

Barnhem i Indien och Bangladesh

Vi stöder två barnhem som upprätthålls av vår samarbetspartner Families for Children i Podanur, Indien och Dhaka, Bangladesh.

Barnen på barnhem har antingen förlorat kontakten med sina föräldrar, eller kommer från så fattiga förhållanden att föräldrarna inte kan ta hand om dem. I barnhemmet finns speciellt många handikappade barn och de får specialundervisning.

Våra samarbetspartner i Indien och Bangladesh:

Delhi Council for Child Welfare

Families for Children (FFC) India

Families for Children (FFC) Bangladesh

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder