Sydafrika

SA Cares for Life söker lösningar på problemen med Sydafrikas byar av ruckel.

Barnen i Plastic City kan inte vänta

Fastän Sydafrikas ekonomi har vuxit snabbt lever majoriteten av befolkningen fortfarande i fattigdom. Sydafrika är, vad gäller fördelningen av inkomsterna, ett av de mest ojämlika i världen, och arbetslöshets- och brottsiffror är höga. Problemen förvärras av AIDS som kräver stora ekonomiska och andra resurser i många familjer.

I Plastic City slummen bor nästan 7000 människor i svåra förhållanden på ett litet område i ruckel byggda av paff, plast och plåt. Området har inte rinnande vatten, avloppssystem eller avfallshantering. Området lider av stora problem med råttor och i kåkstaden har det också härjat många bränder. Området är alltså speciellt farligt för barn.

Hundratals familjer går genom programmet varje år och tiotals barnfamiljer med hjälp av Interpedias stöd. Med hjälp av det stöd de fått klarar sig dessa familjer bättre på egen hand.

Vår samarbetspartner i Sydafrika:

SA Cares for Life – samhällsbaserade stödprogram

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder