Varhaiskasvatukseen

Globaalikasvatus varhaiskasvatuksessa - kestävän kehityksen tehtävärata ja oppimispeli

Globaalikasvatus varhaiskasvatuksessa

Tehtävärata esiopetukseen

Esiopetukseen suunnatulla kestävän kehityksen tehtäväradalla kuljetaan maailman ympäri ja opitaan kestävän kehityksen tavoitteista. Tehtävärata sisältää yhdeksän tehtävärastia, maailmankansalaisen passin sekä videon. Lue lisää alempaa.

Tehtävärataa ei voi enää tilata Interpedialta, mutta voit ladata sen ilmaiseksi tältä sivulta.  

Oppimispeli päiväkodeille

Makedan päivä -lautapelin kansi

Varhaiskasvatusikäisille suunnattu kestävän kehityksen oppimispeli, jossa tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin seuraamalla etiopialaisen lapsen päiväkotipäivää. Sisältää pelilaudan, 10 tehtäväkorttia, videon sekä peliohjeet. Lue lisää  alempaa.

Makedan päivä -oppimispeliä ei voi enää tilata Interpedialta, mutta voit ladata sen ilmaiseksi tältä sivulta.  

Materialet finns även på svenska.

Kestävän kehityksen tehtävärata

Tehtäväradalla kuljetaan maailman ympäri ja opitaan Agenda 2030 -tavoitteista eri maiden lasten tarinoiden kautta. Tehtäväradan tarinat ovat helposti samaistuttavia ja avaavat kestävän kehityksen tavoitteita ikätasolle sopivalla tavalla. Rataan kuuluu yhdeksän rastia ja jokaiselle lapselle jaettava maailmankansalaisen passi, johon suoritetut rastit merkitään. Ennen tehtäväradan aloittamista lapset katsovat videon kestävästä kehityksestä (3 min.). 

Lapset oppivat, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen lähiympäristössään, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja aktiivisuuttaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Kestävän kehityksen tehtävärata:

Tehtäväkortit (avautuu uuteen välilehteen)

Maailmankansalaisen passi (avautuu uuteen välilehteen)

Ohjeet (avautuu uuteen välilehteen)

Video (avautuu uuteen välilehteen)

Tehtäväradan palautelomake esiopetukseen

Makedan päivä -oppimispeli

Makedan päivä -oppimispelissä seurataan etiopialaisen Makedan päiväkotipäivää. Pelin avulla varhaiskasvatusikäiset lapset voivat tutustua ja oppia kestävän kehityksen tavoitteista sekä lapsen oikeuksista. Peli tarjoaa keinon oppia etiopialaisesta kulttuurista sekä samaistua eri kulttuurista tulevan lapsen elämään. Peli vahvistaa lasten omaa toimijuutta sekä ymmärrystä globaalista maailmasta. Peliin kuuluu myös lyhyt video.

Voit ladata Makedan päivä -kestävän kehityksen pelin päiväkotiisi alla olevien linkkien kautta.

Makedan päivä – kestävän kehityksen oppimispeli

Pelilauta (avautuu uuteen välilehteen)

Pelikortit 1-4 (avautuu uuteen välilehteen)

Pelikortit 5-8 (avautuu uuteen välilehteen)

Pelikortit 9-10 (avautuu uuteen välilehteen)

Peliohjeet (avautuu uuteen välilehteen)

Makedan päivä -video (avautuu uuteen välilehteen)

Oppimispelin palautelomake päiväkodeille (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoa hankkeista

Interpedia on tuottanut varhaiskasvatukseen suunnatun oppimispelin ja esiopetukseen suunnatun tehtäväradan osana ulkoministeriön rahoittamaa kaksivuotista (2021-2022) hanketta Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa. Materiaalit käsittelevät kestävää kehitystä ja lapsen oikeuksia ikätasolle sopivalla tavalla. Kuvittajana toimi Terese Bast.

Vuonna 2023 Interpedialle myönnettiin ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea kaksivuotiseen (2023-2024) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot päiväkodeissa ja esiopetuksessa -hankkeeseen .

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tietoja ja taitoja päiväkodeissa ja esiopetuksessa eri puolilla Suomea sekä lisätä lasten ymmärrystä globaalista maailmasta ja lapsen oikeuksista . Lapset oppivat, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen lähiympäristössään, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja aktiivisuuttaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Lapsille tuotetaan kestävän kehityksen materiaalipaketti, jonka avulla lapset oppivat Agenda 2030 -tavoitteista ikätasolle innostavalla tavalla. Varhaiskasvatuksen ohjaajille ja opettajille laadimme kestävän kehityksen oppaan, joka tukee materiaalipaketin käyttöä. Lisäksi varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ja opettajien osaamista vahvistetaan kouluttamalla heitä globaalikasvatuksen mahdollisuuksista, kestävästä kehityksestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi