AjankohtaistaSosiaalinen media ja adoptoidun juurien etsintä

Sosiaalinen media ja adoptoidun juurien etsintä

Syyskuun lopussa Helsingissä pidetyssä pohjoismaisessa Nordic Adoption Councilin (NAC) adoptiokonferenssissa keskusteltiin paljon sosiaalisesta mediasta. Internet ja sosiaalinen media tarjoavat vertaistukea ja muita uusia tukimahdollisuuksia, ja samaan aikaan ne ovat muuttaneet vanhoja rakenteita adoptiokolmion eli adoptoidun, adoptiovanhempien ja syntymävanhempien/sukulaisten välillä. Sosiaalinen media antaa uusia mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja avoimuuteen, ja samalla se tuo mukanaan uudenlaisia kysymyksiä.

International Social Servicen (ISS) asiantuntijat Jeannette Wöllenstein ja Juliette Duchesne puhuivat konferenssissa sosiaalisesta mediasta ja siitä, miten se vaikuttaa adoptoidun nuoren juurien etsintään. Uudet teknologiat ovat tulleet jäädäkseen myös adoption jälkipalveluun, joten nyt on aika etsiä keinoja löytää tasapaino sosiaalisen median tuomien etujen ja riskien välille.

Juurien etsintä netin kautta voi olla nopeaa, tehokasta ja halpaa. Sitä kautta saa hetkessä yhteyden maailmanlaajuisiin verkostoihin. Toisaalta juurien etsimisessä jokainen tarvitsee oman aikansa näiden asioiden käsittelyyn ja nopeiden nettiyhteyksien aikana tämä tapa voi tuntua liian vauhdikkaalta. Siinä tilanteessa voi aikalisä olla hyväksi ja yhteydenoton pohtiminen adoptiovanhempien, ystävien tai adoption ammatillisen jälkipalvelutyöntekijän kanssa voi tulla tarpeeseen. Tässä vaiheessa voi tietoisuuteen nousta monenlaisia kysymyksiä: Onko yhteydenotto oikeasti biologiselta sukulaiselta? Miten voin varmistua tästä? Mitä jos saan tietää vaikeita asioita taustastani? Mitä jos emme pidä toisistamme?

Netin kautta löytynyt yhteys antaa mahdollisuuden pitää jonkinlaista emotionaalista etäisyyttä, mutta silti voi yhteydenpidon edetessä tulla vastaan voimakkaita tunnereaktioita. Tilanne on usein hyvin herkkä. Lisäksi se vaikuttaa kaikkiin adoptiokolmion osapuoliin.

Tuen tarve vaihtelee

Tarve monipuoliselle ammatilliselle tuelle kasvaa koko ajan, kun yhä suurempi joukko adoptoituja etsii biologisia sukulaisiaan netin kautta. Tarvitaan myös yhteisiä toimintatapoja siihen, miten adoption jälkipalvelussa voidaan hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa. ISS:n asiantuntijat suosittelivat muun muassa australialaisen Post Adoption Resource Centren materiaalia biologisten sukulaisten kohtaamiseen. Wöllenstein ja Duchesne esittivät myös esimerkkejä hyvin konkreettisista ohjeista. Tässä heidän esitelmästään poimittuina muutama mallivastaus tilanteeseen, jossa adoptoitu on saanut yhteydenottopyynnön mahdolliselta biologiselta sukulaiseltaan sosiaalisen median kautta:

“I did not expect to receive news from you. It is a shock and I need some time to reflect. I am going to talk with my father and/or mother”

“I am very happy that you contacted me. I hope that you are doing well. I will talk about it with my mother/father and I wish that we will be able to stay in contact and learn to know each other”

Adoptioperheissä avainsanoja ovat avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys, jotta kenenkään ei tarvitsisi kohdata etsimisen aiheuttamia kysymyksiä yksin. Tätä yhteyttä kannattaa vaalia jo lapsuusaikana. Kun ja jos yhteys biologisiin sukulaisiin on syntynyt, ei tuen tarve lopu välttämättä siihen. Ammatillinen ja asiantunteva tuki olisi hyvä olla tarvittaessa kaikkien osapuolten saatavilla, mikä vaatii myös taloudellisia resursseja adoption jälkipalveluun. Siitä ovat yksimielisiä sekä ISS että pohjoismaiset adoptiojärjestöt.

Sosiaalinen media on osa jokapäiväistä elämäämme, joten meidän on kehitettävä hyviä ohjeistuksia, toimivia työkaluja ja asiantuntevia tukipalveluja. Kansainvälinen yhteistyö ja parhaiden kokemusten jakaminen ovat tärkeitä tässä työssä. Uudenlaisen verkostoitumisen aikana järjestöjen on hyvä tehdä yhteistyötä toistensa mutta myös adoptoitujen itsensä sekä adoptiovanhempien kanssa. NAC:n seminaarissa saimme kuulla paneelikeskustelussa aikuisten adoptoitujen keskustelua aiheesta. Juurien etsimisen tarve jo kokemus ovat aina yksilöllisiä, joten myös tuen tarve vaihtelee. On hyvä, että adoption jälkipalvelusta keskustellaan nyt paljon ja tukimuotoja kehitetään sekä meillä vastaanottavissa maissa että lähettävissä maissa adoptiokolmion kaikki osapuolet huomioon ottaen.

Sosiaalinen media ja adoptoidun juurien etsintä

Adoptioperheet ry tarjoaa sunnuntaibrunssillaan 25.2.2018 adoptoiduille nuorille tilaisuuden keskustella ja kysellä juurien etsimisestä. Lue lisää

Lisätietoja adoption jälkipalvelusta