ButikEtiska gåvorTrädplantor, Etiopien

Trädplantor, Etiopien

En trädplanta är en ekologisk gåva med vilken du kan hjälpa fattiga familjer i Etiopien med anpassningen till de extrema förhållanden som klimatförändringen orsakar. Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Berhan Lehetsanats arbete.

14,00 

Beskrivning

En trädplanta är en ekologisk gåva med vilken du kan hjälpa fattiga familjer i Etiopien med anpassningen till de extrema förhållanden som klimatförändringen orsakar.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Etio-puu-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

Översvämningar och torka innebär problem särskilt för familjer som lever i stor fattigdom. Trädplanteringar binder koldioxid och förebygger utarmning av jordmånen samt erosion och minskar på det sättet klimatförändringens verkningar.

Interpedias projekt för främjande av de funktionsnedsatta barnens rättigheter inbegriper också plantgåvor till familjerna, som kan plantera träden på sin gård och omkring sin odlingsmark i staden Chilga. Målet är att under åren 2021–2024 plantera 800 träd för att förebygga erosion. Graviliaplantorna stöder familjernas åkerskogsodling och ger också skugga.

Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Berhan Lehetsanats arbete.