Päivätyökeräys kouluille

Päivätyökeräys Katmandun lapsityöläisten palauttamiseksi omien perheidensä pariin ja kouluun

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Lähes kolmannes Nepalin lapsista elää köyhyydessä. Lasten perusoikeuksien turvaaminen Nepalissa on vaikeaa ja lapsityövoiman käyttö on yleistä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tytöt, vammaiset ja kastittomat lapset.

Arviolta yli 20 000 lasta työskentelee pääkaupungissa Katmandussa heikoissa olosuhteissa varakkaiden perheiden kotiapulaisina. Monet lapsista ovat tulleet töihin Katmandun laaksoon maaseudulta ja näin joutuneet pois perheidensä luota.

Interpedian nepalilainen kumppanijärjestö CWISH (Children and Women in Social Services and Human Rights) tekee työtä kotiapulaisina työskentelevien lapsityöläisten parissa. CWISH pyrkii vähentämään lapsityön käyttöä, palauttamaan kotityöläisinä toimivia lapsia takaisin omien perheidensä pariin ja varmistamaan heille mahdollisuuden käydä koulua.

Interpedian päivätyökeräyksen tuotoilla vaikutetaan siihen, että lasten oikeus laadukkaaseen koulutukseen toteutuu mahdollisimman monen kouluikäisen, lapsityöläisenä toimivan lapsen kohdalla. Tulkaa mukaan työhön paremman lapsuuden puolesta!

Lue lisää osallistumisesta ja ilmoittaudu mukaan

Erilaiset päivät -videon avulla oppilaat voivat tutustua kahden 12-vuotiaan nepalilaislapsen arkipäivään. Sarala työskentelee katmandulaisessa perheessä kotiapulaisena kaukana maaseudulla asuvasta perheestään. Bikash taas asuu perheensä kanssa vuoristoisella maaseudulla ja käy koulua.

 

Keitä me olemme

Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö. Toimintamme päätarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Työskentelemme sen puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.

Hyvä lapsuus on lapsen oikeus.

Lue lisää: www.interpedia.fi

 

Yhteystiedot:

kummi@interpedia.fi / 09 2727 060