AktuelltInterpedias fem decennier

Interpedias fem decennier

Nepalilainen lapsi seisoo kadulla kaupan edessä. Kuvassa on myös Interpedian 50-vuotisjuhlan logo

Interpedias historia är en del av historien om internationella adoptioner och utvecklingssamarbete i Finland. Redan på 1960-talet väckte medvetenheten om klyftan mellan fattiga och rika länder solidaritet med tredje världens nationer även i Finland. Viljan att hjälpa särskilt utsatta barn tilltalade allt fler.

Interpedia inleder internationella adoptioner i Finland

Slutet på Koreakriget 1953 anses vara den viktigaste milstolpen för internationell adoption i världen. I Finland väcktes intresset för internationella adoptioner i början av 1970-talet utifrån erfarenheter och exempel från andra nordiska länder.

Tidigare hade största delen av de adoptioner som genomfördes i vårt land varit adoptioner av finländska barn. Från 1950-talet ända till 1970-talet adopterades även några hundra barn från Finland till andra nordiska länder. Det första barnet som fick ett hem i Finland genom internationell adoption kom till landet 1971, när Finland fortfarande var ett land som överlät barn för adoption till andra länder.

Familjer som var intresserade av internationell adoption och att hjälpa barn i utvecklingsländer diskuterade organisering för första gången 1972. I Närpes den 18 maj 1974 beslöt man slutligen att bilda en egen organisation. Hjälp till Nödställda Barn, senare Interpedia, hade uppstått.

Under 1970-talet började så småningom fler internationellt adopterade barn anlända till Finland. Från 1980-talet ökade antalet från utlandet adopterade barn stadigt fram till 2005, då 308 barn adopterades via adoptionstjänster från utlandet. Sedan dess har antalet adoptioner minskat fram till de senaste åren. Den nedåtgående trenden är ett globalt fenomen.

Från en liten fadderorganisation till en professionell organisation för utvecklingssamarbete

Ända från det att Interpedia grundades ville grundarna och de första medlemmarna hjälpa barn i fattiga länder även i barnens eget land.

Det första officiella fadderprogrammet startade 1978 när Agneta Glad fick ett fadderbarn via den kanadensiska organisationen Families for Children (FFC) och beslutade att ordna en möjlighet även för andra som var intresserade av att hjälpa.

År 1981 inleddes i Somalia i samarbete med FFC det första av Finlands utrikesministerium stödda projektet inom utvecklingssamarbete. Under decenniernas lopp har utvecklingssamarbetet och fadderverksamheten utökats och blivit mer professionell. För närvarande är Interpedias utvecklingssamarbete verksamt i sju olika länder och i Nepal och Etiopien finns det sammanlagt fem projekt som finansieras av Utrikesministeriet.

Arbetet med global fostran i finländska skolor och i småbarnspedagogiken har vid sidan om utvecklingssamarbetet pågått i flera år. Målet för global fostran är att öka medvetenheten hos finländska barn och unga om livet för barnen i utvecklingsländerna, barnens rättigheter och hållbar utveckling.

Interpedias jubileumspublikation

I tidslinjen i denna publikation finns milstolpar från Interpedias historia under fem årtionden samlade. Den frivilligorganisation som startades av några familjer har blivit professionell och fullvuxen, och har under loppet av ett halvt sekel hunnit påverka livet för tusentals barn.

Interpedias historia i ett nötskal

1970-talet

Interpedia grundades och föreningen, som i början drevs med frivilliga krafter, delade råd och kontaktuppgifter till familjer som var intresserade av internationell adoption. Internationella kontakter skapades och riktlinjer för verksamheten utvecklades. Fadderverksamheten startade.

1980-talet

De första projekten inom utvecklingssamarbetet med stöd av Utrikesministeriet startade. Fadderverksamheten ökade explosionsartat. Interpedia gjorde en hel del påverkansarbete för att få internationell adoption in i lagstiftningen. Samtidigt med lagändringen 1985 fick Interpedia officiellt tillstånd att verka som adoptionstjänstorgan. Kulturgrupper inrättades och föräldraförberedelsen utvecklades.

1990-talet

Påverkansarbete gjordes för adoptivfamiljernas förmåner och adoptionsbidrag. I samarbete med nordiska kollegor deltog Interpedia i förberedelsen av Haagkonventionen. Konjunkturnedgången bromsade tillväxten i början av decenniet.

2000-talet

Antalet adopterade barn som anlände nådde sin höjdpunkt, främst på grund av adoptioner från Kina. I och med förändringarna på organisationsfältet började rollen som adoptionsorganisation förändras från familjeorganisation till professionell myndighetsaktör. Internationella fadderorganisationer nådde Finland och fick mycket uppmärksamhet. Ökningen av antalet faddrar upphörde och Interpedia diskuterade möjligheterna att konkurrera med de stora organisationerna. Beslut fattades om att flytta kontoret till Helsingfors.

2010-talet

Adoptionsverksamhetens tyngdpunkt skiftade till adoptioner av barn med särskilda behov och adoptionstjänstens arbete blev mer individuellt i processen för varje barn och familj. Stora nedskärningar i anslagen för utvecklingssamarbetet krävde anpassningsåtgärder.

2020-talet

Coronapandemin hade en märkbar inverkan på både adoptionsverksamheten och utvecklingssamarbetet.  Den medförde förseningar och särskilda arrangemang, men medförde också nya och effektiva arbetssätt. Organisationen firar sin 50-åriga historia.