AjankohtaistaInterpedian viisi vuosikymmentä

Interpedian viisi vuosikymmentä

Nepalilainen lapsi seisoo kadulla kaupan edessä. Kuvassa on myös Interpedian 50-vuotisjuhlan logo

Interpedian historia on osa kansainvälisten adoptioiden ja kehitysyhteistyön historiaa Suomessa. Jo 1960-luvulla alkanut köyhien ja rikkaiden maiden välisen kuilun tiedostaminen herätteli solidaarisuutta kolmannen maailman kansoja kohtaan myös Suomessa. Halu auttaa erityisesti hätää kärsiviä lapsia puhutteli yhä useampia.

Interpedia aloittaa kansainväliset adoptiot Suomessa

Korean sodan päättymistä vuonna 1953 pidetään merkittävimpänä kansainvälisen adoptiotoiminnan virstanpylväänä maailmassa. Suomessa kiinnostus kansainvälistä adoptiotoimintaa kohtaan heräsi 1970-luvun alussa muiden Pohjoismaiden kokemusten ja esimerkin pohjalta.

Aiemmin suurin osa maassamme toteutuneista adoptioista oli ollut suomalaisten lasten adoptioita. Suomesta adoptoitiin myös muutama sata lasta muihin Pohjoismaihin 1950-luvulta lähtien aina 1970-luvulle asti. Ensimmäinen kansainvälisen adoption kautta kodin Suomesta saanut lapsi saapui maahan vuonna 1971, kun Suomi oli vielä lapsia adoptioon lähettävä maa.

Kansainvälisestä adoptiosta ja kehitysmaiden lasten auttamisesta kiinnostuneet perheet keskustelivat järjestäytymisestä ensimmäisen kerran vuonna 1972, ja lopulta päätös oman järjestön perustamisesta syntyi Närpiössä 18.5.1974. Hjälp till Nödställda Barn, myöhemmin Interpedia, oli syntynyt.

Kansainvälisesti adoptoituja lapsia alkoi saapua Suomeen vähitellen lisää 1970-luvun aikana. 1980-luvulta lähtien ulkomailta adoptoitujen lasten lukumäärä kasvoi tasaisesti aina vuoteen 2005, jolloin adoptiopalvelunantajien kautta adoptoitiin yhteensä 308 lasta ulkomailta. Sen jälkeen adoptioiden määrä on laskenut aina viime vuosiin asti. Laskeva trendi on globaali ilmiö.

Pienestä kummijärjestöstä ammattimaiseksi kehitysyhteistyöjärjestöksi

Yhdityksen alkuajoista lähtien Interpedian perustajat ja ensimmäiset jäsenet halusivat auttaa köyhien maiden lapsia myös heidän omassa maassaan.

Ensimmäinen virallinen kummitukiohjelma perustettiin vuonna 1978, kun Agneta Glad sai kummilapsen kanadalaisen Families for Children (FFC) -järjestön kautta ja päätti organisoida mahdollisuuden myös muille auttamisesta kiinnostuneille.

Vuonna 1981 aloitettiin ensimmäinen Suomen ulkoministeriön tukema kehitysyhteistyöhanke Somaliassa yhdessä FFC:n kanssa. Vuosikymmenten varrella kehitysyhteistyö ja kummitoiminta on laajentunut ja ammattimaistunut. Tällä hetkellä Interpedian kehitysyhteistyö toimii seitsemässä eri maassa ja ulkoministeriön rahoittamia hankkeita on Nepalissa ja Etiopiassa yhteensä viisi.

Kehitysyhteistyön rinnalla on jo vuosia kulkenut myös globaalikasvatustyö suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Työn tavoitteena on herättää suomalaisten lasten ja nuorten tietoisuutta kehitysmaiden lasten elämästä, lapsen oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

Interpedian juhlajulkaisu

Alla olevan juhlajulkaisun aikajanaan on koottu virstanpylväitä Interpedian viiden vuosikymmenen historiasta. Muutaman perheen perustama vapaaehtoisjärjestö on kasvanut ammattilaiseksi aikuiseksi ja ehtinyt puolen vuosisadan aikana vaikuttaa tuhansien lasten elämään.

Viisi vuosikymmentä pähkinänkuoressa

1970-luku

Interpedia perustettiin ja aluksi vapaaehtoisvoimin pyörinyt yhdistys jakoi neuvoja ja yhteystietoja kansainvälisestä adoptiosta kiinnostuneille perheille. Luotiin kansainvälisiä yhteyksiä ja toimintaperiaatteita hiottiin. Kummitoiminta alkoi.

1980-luku

Aloitettiin ensimmäiset ulkoministeriön tukea saaneet kehitysyhteistyöhankkeet. Kummitoiminta kasvoi räjähdysmäisesti. Interpedia teki paljon vaikuttamistyötä kansainvälisten adoptioiden saamiseksi lainsäädäntöön. Virallinen palvelunantajan asema saavutettiin lakiuudistuksen myötä 1985. Perustettiin kulttuuriryhmiä ja kehitettiin vanhempainvalmennusta.

1990-luku

Vaikuttamistyötä tehtiin adoptioperheiden etuuksien ja adoptioavustuksen eteen sekä pohjoismaisten kollegojen kanssa osallistuttiin Haagin sopimuksen valmisteluun. Lama hidasti kasvua vuosikymmenen alussa.

2000-luku

Saapuneiden adoptiolasten määrä kasvoi huippuunsa erityisesti Kiinan adoptioiden myötä. Rooli adoptiojärjestönä alkoi muuttua perhejärjestöstä ammatilliseksi viranomaistoimijaksi järjestökentän muutosten myötä. Kansainväliset kummijärjestöt rantautuivat Suomeen ja saivat paljon huomiota. Kummimäärän kasvu loppui ja Interpediassa keskusteltiin mahdollisuuksista kilpailla suurten järjestöjen kanssa. Toimisto päätettiin siirtää Helsinkiin.

2010-luku

Adoptioiden painopiste siirtyi erityistarveadoptioihin ja adoptiopalvelun työ muuttui yksilöllisemmäksi jokaisen lapsen ja perheen prosessissa. Suuret kehitysyhteistyövarojen leikkaukset vaativat sopeutumistoimia.

2020-luku

Koronapandemia vaikutti merkittävästi sekä adoptio- että kehitysyhteistyöhön. Se aiheutti viiveitä ja erityisjärjestelyitä, mutta toi mukanaan myös uusia ja toimivia työtapoja. Järjestö juhlii 50-vuotista historiaansa.