Pandemirelaterade kunskapsbrister i skolorna i Nepal kräver mycket arbete

Coronapandemin försatte skolorna i Nepal i en kris. Landets grundskolor och andra Läs mer »


Under 2021 har 22 adoptivbarn kommit till Finland via Interpedia  

Under början av 2021 har hittills 22 barn kommit till Finland via Läs mer »


Medborgarskapswebbinariet diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse för adopterades identitet

På sistone har frågan om dubbelt medborgarskap väckt diskussion bland adopterade och Läs mer »


Vårt nya projekt inom globalfostran producerar material för småbarnspedagogiken

Interpedia beviljades stöd av utrikesministeriet för ett projekt inom kommunikation och utbildning i global Läs mer »


Diskussionen om internationella adoptioner

I flera europeiska länder förs för närvarande en livlig diskussion om internationella Läs mer »


Pandemin fortsätter – nyheter från våra utvecklingssamarbetspartner

Coronapandemin har snart pågått i ett år. Vi har åter frågat våra Läs mer »


Under 2020 kom 19 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under fjolåret kom sammanlagt 19 adoptivbarn till Finland via oss, vilket är Läs mer »


Möten på Interpedias kontor

Vår personal är åter på jobb i huvudsak på kontoret. Vi följer Läs mer »


Verksamheten hos våra partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetet under coronapandemin

Utifrån de meddelanden vi fått sammanställde vi en lägesöversikt över Bangladesh, Sydafrika, Läs mer »


Vårt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepals södra Lalitpur ökar kvaliteten på skolorna och stärker barnets rättigheter

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbete Anu Karvinen var på en uppföljningsresa i Nepal Läs mer »