Möten på Interpedias kontor

Vår personal är åter på jobb i huvudsak på kontoret. Vi följer Läs mer »


Delta i utvecklingssamarbetets kundnöjdhetsenkät!

Vi vill utveckla vår verksamhet inom fadder- och månadsgivarstöden. Vi kommer därför Läs mer »


Verksamheten hos våra partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetet under coronapandemin

Utifrån de meddelanden vi fått sammanställde vi en lägesöversikt över Bangladesh, Sydafrika, Läs mer »


Vårt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepals södra Lalitpur ökar kvaliteten på skolorna och stärker barnets rättigheter

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbete Anu Karvinen var på en uppföljningsresa i Nepal Läs mer »


Interpedias arbete under coronapandemin

Vårt jobb på Interpedia fortsätter så normalt som möjligt. Personalen jobbar till Läs mer »


Interpedias arbete under coronavirusepidemin

Den undantagssituation som coronaviruset medför syns även hos oss på Interpedia.  Vi Läs mer »


Adoptionsinfoträffarna under coronavirusepidemin

Vi har beslutat att inhibera adoptionsinfoträffarna åtminstone i mars och april. Vi Läs mer »


Acharawan Boonyarattapan inledde sitt arbete som Interpedias kontaktperson i Thailand

Interpedia har ända till slutet av fjolåret haft två kontaktpersoner i kontaktländerna: Läs mer »


Under 2019 kom 52 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under fjolåret kom sammanlagt 52 barn till Finland via oss, vilket är Läs mer »


Aktiv början på år 2019 inom internationella adoptioner: hittills har 26 adoptivbarn kommit till Finland via Interpedia

Interpedias adoptionstjänst har haft en livlig början på innevarande år: hittills har Läs mer »