AktuelltInterpedia fyller 50 år – vi samlar in berättelser om organisationen

Interpedia fyller 50 år – vi samlar in berättelser om organisationen

Historien om Interpedia började på den österbottniska kusten år 1974 när en grupp med familjer som adopterat barn från utlandet startade organisationen Hjälp till nödställda barn. Efter några år valdes namnet Interpedia, Alla världens barn, Kaikki maailman lapset, Children of the World. År 1995 blev namnet Interpedia vedertaget.

Syftet med föreningen var från början att hjälpa de familjer som ville adoptera ett barn från utlandet. Kort därefter utökades verksamheten med stöd till barn via fadderverksamhet i barnens egna hemländer.

De första åren byggde föreningens verksamhet på frivilligt arbete. Medlemmarna som var med om att bilda föreningen delade information och råd till familjer som planerade internationell adoption. Även fadderverksamheten sköttes av volontärer.

Föreningens verksamhet började expandera och bli officiell. Det första projektet inom utvecklingssamarbetet med stöd av Utrikesministeriet startade i Somalia 1981. I och med reformen av adoptionslagen 1985 fick Interpedia officiellt tillstånd att verka som adoptionstjänstorgan.

Kontoret flyttade 1992 från Solf till Vasa och vidare 2005 till Östra Böle i Helsingfors. I fjol flyttade vi till vårt ny kontor i Västra Böle, där vi fortfarande är verksamma.

Vägen från en frivilligorganisation till en professionell organisation som bedriver adoption och utvecklingssamarbete har varit skiftesrik. Men i centrum av arbetet står fortfarande barnet, för vilket vi fortsätter vårt kompromisslösa arbete.

Vi samlar in minnen och berättelser

I år fyller vår organisation 50 år. För att fira jubileumsåret samlar vi in minnen och berättelser med anknytning till Interpedia. Vill du dela med dig av dina? Har du exempelvis deltagit i Interpedias verksamhet, adopterat ett barn via oss, fått ett rörande meddelande från ditt fadderbarn eller besökt ett fadderprogram?

Skicka dina minnen eller berättelser: tiedotus@interpedia.fi senast 29.2.2024.