AktuelltNordisk adoptionskonferens diskuterade adoption som en livslång process

Nordisk adoptionskonferens diskuterade adoption som en livslång process

Nordiska adoptionsrådet NAC:s konferens 2023 ordnades 14–16.9.2023 i Reykjavik. Den öppna seminariedagen på fredag 15.9 hade som tema Adoption – a lifelong process.

NAC:s ordförande, IsAdopts Elísabet Hrund Salvarsdóttir, välkomnade seminariets gäster och introducerade dagens tema genom att sammanfatta förändringarna som under årens lopp skett inom adoptionerna.

Adoptionsarbetet är mer komplicerat än tidigare. Numera förstår vi även barnets perspektiv bättre, den djupa förlust som barnet upplever vid adoption. Adoptivbarnet är inte ett oskrivet blad vid ankomsten till familjen, utan ett barn med en egen historia och bakgrund samt ett eget arv.   

Det behövs mer adoptions- och traumakännedom

Under dagen presenterades bland annat Islands nya lag om barns välbefinnande (Children’s Prosperity Act) som försöker riva ner barriärer och föra samman alla aktörer som arbetar med barn (skolan, hobbyer, sjukvården, polisen), så att de tillsammans arbetar för barnets bästa i ett så tidigt skede som möjligt.

Därtill hörde vi forskningsresultat om bland annat effekter av trauman i tidig barndom, effekter av diskriminering på adopterades psykiska hälsa och adopterades identitetskonstruktion.

Vid flera tillfällen under dagen konstaterades hur viktigt det är att förbereda adoptivföräldrarna och adoptivbarnen. Både adoptivföräldrarna och yrkesfolk från olika områden skulle behöva mer information för att förstå traumabakgrund. Det finns oftast en förklaring till barnens eventuella beteendeproblem, barnet behöver förståelse, godkännande och medreglering.

Adoptionens eftertjänster är ett sätt att ta ansvar

Konferensdagen avslutades med en paneldiskussion där de adopterade var överens om att särskilt adoptionens eftertjänster är nödvändiga. De bör vara tillgängliga på lika villkor för alla och man bör ha rätt att få stöd under hela livet. I arbetet behövs förståelse av adoptionernas historia samtidigt som det är viktigt att känna till adoptionens kontext.

”Barnet har ett starkt behov av tillhörighet och känsla av trygghet. Adoption är en livslång resa, den tar aldrig slut, det kommer bara nya lager” 

–         Lynelle Long, australisk adopterad som på seminariet berättade om sig själv och om organisationen Intercountry adoptee voices (ICAV), som hon grundat

I adoptionsarbetet ska barnets bästa alltid tas i beaktande och alla måste lära sig av tidigare misstag. Adoptionens eftertjänster är ett sätt att ta ansvar. Om vi väljer att vara ett mottagande land, måste vi även ta vårt ansvar och fortlöpande utveckla vårt arbete. Eftertjänster skulle behövas redan i barndomen, så att vi kan stödja barnets positiva identitetskonstruktion.

Det var fint att märka att vi hela tiden lär oss av varandra och att vi i Norden ständigt gör mer tillsammans. Detta nära samarbete fortsätter även i framtiden.

På NAC:s generalförsamling på lördag 16.9.2023 valdes rådets nuvarande styrelse att fortsätta under den följande mandatperioden. Som ordförande fortsätter alltså Elísabet Hrund Salvarsdóttir och som Finlands representant fortsätter Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta.

Ihmisiä istummassa kokoushuoneessa
NAC:s generalförsamling börjar. Till höger Elísabet Salvarsdóttir