AktuelltAdoptionsstatistik för början av 2023

Adoptionsstatistik för början av 2023

Under 2023 har hittills 22 adoptivbarn kommit till Finland via oss. Detta är mer än vid samma tidpunkt i fjol (15). Dessutom finns det familjer som för närvarande är på adoptionsresa eller snart inleder sin resa.

”Början av året har varit stabilt här på Interpedia: vi har återgått till det grundläggande arbetet igen. Vi har fått glädjas åt varje barn som via oss fått en familj i Finland”, säger vår verksamhetsledare Anja Ojuva. ”Oförutsägbarhet och en viss osäkerhet har alltid präglat internationell adoption i olika skeden av processen. När vi tittar på adoptionerna ur ett längre perspektiv, märker vi emellertid att fördröjningarna många gånger är övergående.”

”Varje lagligt genomförd adoption är i dag resultatet av ett samarbete mellan yrkesfolk från många olika branscher. I adoptionsprocessen behövs allas erfarenhet och sakkunskap, och samtidigt fungerar de också som stöd och trygghet för alla parter i adoptionen”, tillägger hon.

Adoptivbarn som kommit via Interpedia under början av 2023:

 SydafrikaIndienColombiaThailandSumma
2023854522
Adoptiolapsi istumassa ruohikolla.

Adoptionsstatistik