Det är aldrig för sent för en trygg anknytning

Det behövs väldigt många upprepningar för att barnet ska kunna bilda sig en inre, trygg föreställning av en pålitlig vuxen. Läs mer »Barnhemmet i Bangladesh stöder barn på vägen mot vuxenlivet

Numera satsar Shikha speciellt på arbetet med de flickor som närmar sig puberteten. Under den känsliga pubertetsåldern behöver flickorna på barnhemmet särskilt stöd på vägen mot vuxenlivet. Läs mer »Barn i text och bild inom utvecklingskommunikationen – ett etiskt memorandum

Kommunikation som rör barn kräver skärpt medvetenhet om etiska frågor. Då man använder sig av berättelser om eller bilder på barn i sårbar ställning måste man vara särskilt försiktig. Läs mer »Barnen i Plastic City kan inte vänta – SA Cares for Life söker lösningar på problemen med Sydafrikas byar av ruckel

I Sydafrika finns redan 450 inofficiella bosättningar av typ Plastic City. De som bor där har varken rinnande vatten, avlopp eller el. SA Care´s sätt att arbeta är att förändra samhällsgemenskaperna från insidan. Läs mer »Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia

Att reflektera kring sin egen bakgrund och livshistoria är en del av alla människors liv, men hos adopterade kan det ibland finnas flera frågor än vanligt. Läs mer »Med vems röst? Tankar kring utveckling och etisk kommunikation

Barn har rätt till integritet, till respektfullt bemötande och till en egen röst. Läs mer »En fadderfamilj besökte Thailand

Vi är verkligen glada över att ha fått besöka vårt fadderbarn och över att vi samtidigt fick bekanta oss närmare med projektet. Läs mer »Adopterade barns och ungas välmående

Då familjen finns till för stöd, har en öppen dialog och ägnar tid tillsammans fostrar det de ungas välmående. Läs mer »Barn och unga med funktionsnedsättning integreras i det indiska samhället

DCCW:s mål är att främja varje barns utveckling till en självständig, aktiv och kunnig vuxen. Läs mer »De första dagarna med adoptivbarnet

Många olika känslor uppstår i barnet då det kommer till sin adoptivfamilj, då allt bekant förändras. Läs mer »