Adoption ger barnets hjärna nya utvecklingsmöjligheter

I hjärnan hos ett barn som upplever sig vara i trygghet bildas nya kopplingar, på så sätt påverkas även inlärning och intelligens när anknytning skapas. Läs mer »Kravnivån inom utvecklingssamarbetet ökar

I den andra fasen av utvecklingssamarbetet löses komplexa problem, skriver Ilona Kalliola, Interpedias chef för utvecklingssamarbete Läs mer »Betydelsefullt samarbete för barnets bästa

Mitt primära motiv till det här arbetet är att se barnet få en familj, säger adoptionsansvariga Marika Elmeranta Läs mer »Eyobs resa till ett människovärdigt liv

Eyobs historia är ett exempel på hur vårt arbete lyfter fram de funktonsnedsatta barnen från undangömda vrår till ett bättre liv. Läs mer »Fyra skäl att stödja flickornas utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet. En likvärdig utbildning av god kvalitet är också nödvändig med tanke på att uppnå målsättningen för en hållbar utveckling. Varför är det viktigt att just flickor får utbildning? Läs mer »Håret och identiteten – den adopterades hår är mer än en del av utseendet

Meron Laine är dam- och herrfrisör och adopterad från Etiopien. Hon har under sin dryga 20-åriga karriär sett vilken betydelse håret har särskilt i de adopterades liv och i deras identitetsbildning. Läs mer »Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter

Internationella adoptioner har under de senaste månaderna diskuterats livligt särskilt i Nederländerna och i Sverige. Diskussionen har väckt frågor även i Finland. Läs mer »Att bygga upp en trygg identitet

För någon som är adopterad kan den här processen innefatta flera frågor än för ett barn som lever i sin biologiska familj. Hur kan man stöda utvecklingen av barnets identitet? Läs mer »Barn med lång skolväg förtjänar kvalitetsundervisning

På grund av de branta bergen kommer skolvägen för barnen i västra Nepal också i fortsättningen att vara lång och stenig, men vi kan påverka skolan: barnen förtjänar kvalitativ undervisning i en trygg och uppmuntrande miljö. Läs mer »Sommarreflektioner

Juli är en bra månad för att reflektera över det gångna halvåret och ta till vara värdefulla reflektioner med tanke på resten av året. Läs mer »