Adopterade barns och ungas välmående

Då familjen finns till för stöd, har en öppen dialog och ägnar tid tillsammans fostrar det de ungas välmående. Läs mer »Barn och unga med funktionsnedsättning integreras i det indiska samhället

DCCW:s mål är att främja varje barns utveckling till en självständig, aktiv och kunnig vuxen. Läs mer »De första dagarna med adoptivbarnet

Många olika känslor uppstår i barnet då det kommer till sin adoptivfamilj, då allt bekant förändras. Läs mer »Interpedias sommarläger 2018 för internationellt adopterade barn och unga

Lägret gav möjlighet för barnen att träffa andra internationellt adopterade från hela Finland och umgås i en avslappnad miljö. Läs mer »Hur känns det att bli mamma?

Vi frågade två nyblivna adoptivmammor om hur det känns att bli en mamma efter väntan och längtan. Läs mer »Etisk insamling och god förvaltning

Det är nyttigt för både donatorerna och insamlarna att reflektera över vad som kännetecknar en etisk pengainsamling. För vilka ändamål är det förnuftigt att använda pengar och hurudan verksamhet styrs av god förvaltning? Läs mer »Adoptionsglädje och den stora hemligheten

Ett knytt utan bördan och två knattar fyllda av finurliga överlevnadsstrategier. Sådana barn fick jag. En otrolig lycka! Läs mer »Att söka sina rötter via sociala medier

Sociala medier ger nya möjligheter till kommunikation och öppenhet, samtidigt som de hämtar med sig nya frågeställningar. Läs mer »”Alla barn ska få växa” – Interpedias globalfostran i Vasa

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »Aktuella fenomen inom adoption presenterades på den Nordiska adoptionskonferensen

I slutet av september ordnades en nordisk adoptionskonferens i Helsingfors för personer som arbetar med adoption i de nordiska länderna. Läs mer »