Fyra skäl att stödja flickornas utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet. En likvärdig utbildning av god kvalitet är också nödvändig med tanke på att uppnå målsättningen för en hållbar utveckling. Varför är det viktigt att just flickor får utbildning? Läs mer »Håret och identiteten – den adopterades hår är mer än en del av utseendet

Meron Laine är dam- och herrfrisör och adopterad från Etiopien. Hon har under sin dryga 20-åriga karriär sett vilken betydelse håret har särskilt i de adopterades liv och i deras identitetsbildning. Läs mer »Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter

Internationella adoptioner har under de senaste månaderna diskuterats livligt särskilt i Nederländerna och i Sverige. Diskussionen har väckt frågor även i Finland. Läs mer »Att bygga upp en trygg identitet

För någon som är adopterad kan den här processen innefatta flera frågor än för ett barn som lever i sin biologiska familj. Hur kan man stöda utvecklingen av barnets identitet? Läs mer »Barn med lång skolväg förtjänar kvalitetsundervisning

På grund av de branta bergen kommer skolvägen för barnen i västra Nepal också i fortsättningen att vara lång och stenig, men vi kan påverka skolan: barnen förtjänar kvalitativ undervisning i en trygg och uppmuntrande miljö. Läs mer »Sommarreflektioner

Juli är en bra månad för att reflektera över det gångna halvåret och ta till vara värdefulla reflektioner med tanke på resten av året. Läs mer »När ditt adoptivbarn möter rasism

Har du den senaste tiden funderat på hur du ska agera när ditt adoptivbarn möter diskriminering eller rasism? Läs mer »Volontär i Nepal i coronatider

“Däremot överraskades jag, liksom många andra, av den globala coronapandemin. Den gjorde att min tid som volontär blev ganska speciell.” Läs mer »Det nya normala

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala. Läs mer »Ett barn som har upplevt ett trauma som en del av familjen

Barnet behöver sätt att skydda sig på. Stöd för det här är en vanlig och välfungerande vardag och villkorslös kärlek. Läs mer »