AktuelltRehabilitering för funktionsnedsatta barn och kamratstöd för mödrarna i Etiopien

Rehabilitering för funktionsnedsatta barn och kamratstöd för mödrarna i Etiopien

En grupp mödrar och deras funktionsnedsatta barn samlas regelbundet i vår samarbetspartner Berhan Lehetsanats (BL) rehabiliteringscenter. Barnen får fysioterapi och mödrarna undervisning i rehabiliteringens grunder.

Alemtsehay och hennes åttaåriga cp-skadade dotter bor på tuman hand. Mammans väninna Samrawit är ensamförsörjare med en tvåårig pojke. Båda barnen får fysioterapi på centret en gång i veckan och har gjort goda framsteg på kort tid. Alemtsehays dotter har fått en rullstol och går nu i första klassen i skolan.

Etiopialainen fysioterapeutti kuntouttaa pientä vamamista lasta
Barnen får fysioterapi på centret

Samrawit känner väl till Berhan Lehetsanats arbete då hon själv har en funktionsnedsättning och som barn fick skolgångsstöd från BL. Hon kan inte med ord beskriva hur viktigt stödet var för henne i barndomen och ungdomen. Berhan Lehetsanat har hjälpt henne mer än någon annan och gjort det möjligt för henne att leva ett självständigt liv.

Kamratstödet ger styrka

På centret har Alemtsehay och Samrawit lärt känna och blivit vänner med andra mödrar. Båda får nu sin utkomst av arbete i det tvätteriandelslag som mödrarna till funktionsnedsatta barn bildat.

När de besöker centret har de också tillfälle att prata om sitt liv med andra mödrar. Livet med ett funktionsnedsatt barn är inte lätt i Etiopien, men kvinnorna stöder varandra.

Vammaisten lasten äidit kokoontuvat lapsineen kuntoutuskeskukseen

Kamratstödet är ovärderligt för mödrarna.

”Det har en enorm betydelse att en annan människa förstår din situation och godkänner ditt barn sådant det är.”

Många mödrar och barn blir ensamma då fadern överger familjen, senast i det skede då funktionsnedsättningen kan konstateras. Berhan Lehetsanats arbetstagare berättar, att mödrarna till funktionsnedsatta barn ofta går igenom samma slags livsskeden: förnekelse av barnets funktionsnedsättning, skam, acceptans och till sist en anknytningsförstärkning.

När en mor väl accepterat sin situation är det sed att hon, med vårt stöd, arrangerar en kaffeceremoni för grannarna i närsamhället. På träffen får deltagarna korrekt information om funktionsnedsättningar och familjens samhällstillhörighet förstärks.

Fysioterapeutti kuntouttaa vammaista lasta Etiopiassa
Barnen har gjort goda framsteg. Alemtsehays dotter går nu i första klassen i skolan.

FAKTA OM PROJEKTET

Interpedias och Berhan Lehetsanats gemensamma projekt avslutades 2021, och under projekttiden fick inalles 229 funktionsnedsatta barn direktstöd.

  • Upprepade diskussioner i närsamhällena, ökad information och utveckling av färdigheterna förbättrade lokalinvånarnas medvetenhet om, attityder till och hantering av funktionsnedsättningar och funktionsnedsatta personer. Verksamheten nådde över 3 600 invånare.
  • De funktionsnedsatta barnens deltagande i familjelivet och närsamhällets aktiviteter ökade och man började alltmer se de funktionsnedsatta och deras familjer som jämställda samhällsmedlemmar.
  • Projektet hjälpte pandemidrabbade funktionsnedsatta barn och deras familjer och förbättrade utkomsten för 195 familjer. Många av de funktionsnedsattas familjer blev medlemmar i projektets spar- och låneförening och därmed delaktiga av spar- och lånetjänsterna. Tiotals föräldrar till funktionsnedsatta barn fick bättre månadsinkomster, och en del av dem började delta i utgifterna för barnets rehabilitering medan andra satsade på att utveckla sina inkomstkällor.
  • Andelen samhällsmedlemmar med positiv attityd till de funktionsnedsatta barnen och deras familjer ökade från 45 till 77 procent.
  • Andelen föräldrar som hade en positiv attityd och stöttade sitt funktionsnedsatta barn ökade från 74 till 91 procent.
  • Andelen funktionsnedsatta barn som fått rehabilitering ökade från 3 till 75 procent.

År 2022 fortsätter vårt arbete i Debre Zeit i liten skala med stöd av faddrarna och månadsgivarna, och i Chilga i norra Etiopien genomför vi ett projekt som utrikesministeriet stöder. År 2023 får också vårt arbete i Debre Zeit stöd från utrikesministeriet.

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Välkommen att bli månadsgivare eller fadder!