AjankohtaistaKuntoutusta vammaisille lapsille ja vertaistukea äideille Etiopiassa

Kuntoutusta vammaisille lapsille ja vertaistukea äideille Etiopiassa

Ryhmä äitejä kokoontuu säännöllisesti kumppanijärjestömme Berhan Lehetsanatin (BL) kuntoutuskeskukseen vammaisten lastensa kanssa. Lapset saavat fysioterapiaa ja äidit oppivat kuntoutuksen perustaitoja.

Alemtsehay ja hänen kahdeksanvuotias cp-vammainen tyttärensä elävät kahdestaan. Hänen ystävänsä Samrawit on kaksivuotiaan pojan yksinhuoltajaäiti. Molemmat lapset käyvät keskuksessa kerran viikossa fysioterapiaa varten ja ovat kehittyneet paljon jo lyhyessä ajassa. Alemtsehayn tytär käy nyt pyörätuolilla koulussa ensimmäistä luokkaa.

Etiopialainen fysioterapeutti kuntouttaa pientä vamamista lasta
Lapset saavat keskuksessa fysioterapiaa

Samrawit tuntee Berhan Lehetsanatin työn hyvin, sillä hän on itsekin vammainen ja sai lapsena BL:n tukea koulunkäyntiin. Hän ei osaa edes pukea sanoiksi, mikä merkitys järjestön tuella oli hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Berhan Lehetsanat on tukenut häntä enemmän kuin kukaan ja mahdollistanut hänelle itsenäisen elämän.

Vertaistuki antaa voimia

Alemtsehay ja Samrawit ovat tutustuneet keskuksessa toisiin äiteihin ja ystävystyneet heidän kanssaan. He saavat molemmat nyt elantonsa vammaisten lasten äitien yhteisestä pyykinpesuosuuskunnasta.

Keskuksessa käydessään he myös keskustelevat toisten äitien kanssa elämästään. Elämä vammaisen lapsen kanssa Etiopiassa ei ole helppoa, mutta naiset tukevat toinen toisiaan.

Vammaisten lasten äidit kokoontuvat lapsineen kuntoutuskeskukseen

Vertaistuki on äideille korvaamatonta.

On mittaamattoman arvokasta, että joku ymmärtää tilanteesi ja hyväksyy lapsesi sellaisena kuin hän on.

Moni äiti jää yksin, kun lapsen isä hylkää heidät viimeistään lapsen vamman käytyä ilmi. Berhan Lehetsanatin mukaan vammaisen lapsen äidit käyvät usein läpi tietyt vaiheet: lapsen vammaisuuden kieltäminen, häpeä, tilanteen hyväksyminen ja lopulta kiintymyssuhteen vahvistuminen.

Tapana on, että kun äiti on hyväksynyt tilanteensa, hän järjestää tuellamme yhteisössään kahviseremonian naapureilleen. Tilaisuudessa välitetään oikeaa tietoa vammaisuudesta ja tuetaan perheen hyväksymistä yhteisössä.

Fysioterapeutti kuntouttaa vammaista lasta Etiopiassa
Fysioterapiasta on paljon apua. Alemtsehayn tytär on päässyt aloittamaan koulun.

HANKKEEN FAKTAT

Interpedian ja Berhan Lehetsanatin vuonna 2021 päättyneen hankkeen aikana tuettiin suoraan yhteensä 229 vammaista lasta.

  • Toistuvat yhteisökeskustelut, tietoisuuden lisääminen ja valmiuksien kehittäminen paransivat paikallisyhteisön tietämystä, asenteita ja käytäntöjä vammaisuutta ja vammaisia kohtaan. Tämä työ tavoitti yli 3 600 ihmistä.
  • Vammaisten lasten osallistuminen perheissä ja yhteisöissä lisääntyi, ja heitä sekä heidän perheitään on alettu arvostaa yhdenvertaisina yhteisönsä jäseninä.
  • Hanke auttoi pandemian koettelemia vammaisia lapsia ja heidän perheitään ja paransi 195 perheen toimeentuloa. Monet vammaisten lasten perheet liittyivät hankkeen säästö- ja luottoyhdistysten jäseniksi ja saivat laina- ja säästämispalveluita. Kymmenien vammaisten lasten vanhempien kuukausitulot nousivat, osa alkoi kattaa lasten kuntoutuskuluja, toiset pystyivät monipuolistamaan tulolähteitään.
  • Yhteisön jäsenten prosenttiosuus, joka suhtautui positiivisesti vammaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä, nousi 45 prosentista 77 prosenttiin.
  • Vanhempien osuus, jotka ovat myönteisiä vammaista lastaan kohtaan ja tukevat lasta nousi 74 %:sta 91 %:iin.
  • Kuntoutuspalveluja saaneiden vammaisten lasten osuus nousi 3 %:sta 75 %:iin.

Vuonna 2022 työmme Debre Zeitissä jatkuu pienimuotoisena kummien ja kuukausilahjoittajien tuella, sekä Pohjois-Etiopian Chilgassa ulkoministeriön tukemassa hankkeessa. Vuonna 2023 jatkamme työtämme Debre Zeitissä myös ulkoministeriön tuella.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Etiopiassa
Tervetuloa kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi!