AktuelltStödperson som stöd och trygghet för ensamsökande på adoptionsresan

Stödperson som stöd och trygghet för ensamsökande på adoptionsresan

Vi ger ensamsökande rådet att redan i början av adoptionsprocessen fundera på vem som skulle kunna följa med på adoptionsresan. Vid det tillfället kan frågan kännas avlägsen och oviktig men stödpersonens roll på adoptionsresan är synnerligen viktig.

Ofta är dessa samma personer guld värda som medvandrare och reflektionspartner även i andra skeden av den skiftande adoptionsprocessen. Även om man juridiskt sett är ensam i adoptionsprocessen ska man inte känna sig ensam under väntetiden.

Med på adoptionsresan lönar det sig att välja en person som sett den blivande adoptivförälderns bästa och sämsta sidor. Mötet med barnet och de första gemensamma dagarnas känslostorm kan förutom (eller i stället för) glädje och lycka innehålla förvirring, rädsla, osäkerhet och till och med sorg. Då är det stödpersonens uppgift att stötta och påminna att de jobbiga känslorna inte kommit för att stanna. När det finns en annan vuxen som stöttar kan det vara lättare att möta adoptivbarnets känslomässiga reaktioner och situationerna kan lösas i realtid.

Ibland kan ett nytt föräldraskap ge upphov till oro för barnets hälsa eller till exempel ätande. Då kan en närstående, som är med på resan, hjälpa med att granska situationen mer rationellt och se omfattningen av oron. Och om barnet blir sjukt kan reskamraten besöka apoteket eller mataffären så att adoptivföräldern inte behöver gå ut med det sjuka barnet.

 ”På kvällen då barnet lagt sig att sova sade jag till min syster att jag aldrig kommer att lyckas i det här föräldraskapet. Min syster svarade att du är bara hungrig, ät och gå och lägg dig. Det var en viktig påminnelse för mig i en situation då mina egna tankar börjat snurra runt i huvudet.”

Reskamraten kan också ta ansvar för att sköta om scheman, pappersarbete och måltider för hela sällskapet så att adoptivföräldern kan koncentrera sig enbart på barnets välbefinnande.

Dokumentering av minnen

En viktig uppgift för personen som följer med på adoptionsresan kan vara att dokumentera resan. Om man ber om lov, kan diskussionerna som förs på barnhemmet exempelvis spelas in. Ibland får den närstående som följer med på resan uppgiften att samla in minnesföremål eller att fotografera. När det är som mest kritiskt tar stödpersonen ansvar för vården av barnet då adoptivföräldern blir sjuk.

”Jag kommer inte ihåg något alls från diskussionerna på barnhemmet. Min vän hade gjort verkligt bra anteckningar eftersom hon sett att jag bara fokuserade på barnet och på att vara nervös.”

Adoptionsresorna är individuella och innehåller alltid överraskningar, på förhand är det sålunda svårt att fullständigt definiera reskamratens roll. Det är ändå bra att i förväg diskutera olika scenarier.

Stödpersonen har sin egen roll, liksom föräldern har sin

Barnet har förberetts inför adoptionen innan det tas i vård, men sist och slutligen är adoptivbarnet och adoptivföräldern vid det första mötet främmande för varandra. För de vuxna är upplägget och rollfördelningen tydlig. Men för barnet är det en ny situation, barnet vet nödvändigtvis inte till vem hen ska knyta an eller vem som är mamma eller pappa. Därför är det viktigt att med det egna resesällskapet redan i förväg diskutera vilken roll stödpersonen har i förhållande till barnet.

För att få barnet att i första hand knyta an till adoptivföräldern är det bra att stödpersonen inte deltar i barnets vård annat än om tvingande skäl föreligger. Adoptivföräldern sköter om att mata, tvätta och natta samt hålla barnet i famnen. Stödpersonen kan naturligtvis leka med barnet eller ta hand om det då adoptivföräldern till exempel är i duschen, men huvudsakligen är det bara mamman eller pappan som ger omsorg och närhet. Med tanke på anknytningen är det särskilt viktigt att adoptivföräldern och barnet har ett eget hotellrum eller sovrum. Att sova tillsammans är ett ypperligt sätt att visa barnet vem som är den egna vuxna.

”När barnet för första gången började skratta lyckades jag få honom att skratta mera och min reskamrat spelade in många videor från den stunden. Videorna är nu för oss ett mycket viktigt minne av resan och inledningen av vårt gemensamma liv.”

Tidpunkten för adoptionsresan bekräftas alltid med relativt kort varsel, viket begränsar eventuella resesällskap. Därför är det bra att i god tid före adoptionsresan, redan år i förväg, diskutera resan med sina närstående så att de har möjlighet att fundera om resan passar in i deras livssituation. Under väntetiden är det bra att hålla adoptionsresan på agendan och diskutera den med rentav flera närstående eftersom livssituationerna naturligtvis är föränderliga.

Ibland består det egna resesällskapet av närstående som byts ut. Under en resa som varar fyra veckor kan resesällskapet bestå av två eller tre närstående som delar på restiden. Resesällskapet får alltså bytas ut under resan så länge alla resenärer känner till resans ändamål och är bekväma med sin egen roll.

Familjens första steg tas på adoptionsresan

Adoptionsresan är inte bara en resa då man hämtar hem barnet, den är en period på några veckor under vilken adoptivbarnet och adoptivföräldern genomgår en stor omvälvning. Under resan bildas en familj vars första steg lika väl kan vara starka och målmedvetna som trevande och riktningssökande. Det är sålunda viktigt att så tydligt som möjligt berätta för stödpersonen att resan inte är en semesterresa och ibland kan den enda upplevda sevärdheten bli hotellets poolområde. Samtidigt är resan emellertid en unik möjlighet att vara delaktig i en oförglömlig upplevelse som inleder barnets och förälderns livslånga gemensamma vandring.

”Under adoptionsresan svämmade många känslor verkligen över och största delen av tiden mådde jag inte så bra. Mina närstående som följde med på resan var min klippa som jag lutade mig mot då jag tänkte tappa modet. Fastän vardagen fungerar på tu man hand med barnet, tror jag inte att jag skulle ha klarat resan utan andra vuxna.”

Vi adoptionsansvariga träffar gärna alla personer som åker på adoptionsresa. Under mötet går vi igenom adoptionsresan punkt för punkt och också stödpersonerna har möjlighet att ställa mer detaljerade frågor om resan. Stödpersonerna kan även delta i adoptionsinfona om de tidsmässigt infaller lämpligt med tanke på adoptionsresan.

lapsen tukena

Citaten av adoptivföräldrar