AktuelltDen första tiden med adoptivbarnet – hur stärker jag kontakten och anknytningen?

Den första tiden med adoptivbarnet – hur stärker jag kontakten och anknytningen?

Internationell adoption är en resa som på en gång förändrar mångas liv. Den medför även egna unika utmaningar då alla adoptivbarn har ett eget förflutet och individuella erfarenheter. Det kan ta tid att anpassa sig till familjen.

De första veckorna och månaderna tillsammans med adoptivbarnet kan vara både spännande och skrämmande. I denna text finns några tips för mötet med adoptivbarnet och adoptivfamiljens första tid tillsammans.

Innan vi övergår till de praktiska tipsen är det viktigt att komma ihåg de internationellt adopterades särskilda bakgrund:

1. Förlust:

Adoptivbarnen har ofta upplevt stora förluster, till exempel separation från sina födelseföräldrar, sina vårdare, sina vänner, sitt språk och sin kultur. Det första steget för att skapa en stark kontakt är identifikation av och medkänsla för dessa förluster.

2. Trauma:

Många adopterade barn har i tidig ålder upplevt åtminstone två brutna anknytningar och eventuellt andra traumatiska situationer, vilka kan visa sig som utmaningar i beteende och känsloreglering. Det är viktigt att föräldrarna är beredda på att möta ett traumatiserat barn.

3. Anknytning:

Störningar i anknytningen kan bero på stor omsättning av vårdare eller institutionsvården. Med tanke på adoptivbarnets emotionella välbefinnande är det nödvändigt att skapa en trygg anknytning.

Äiti pitää adoptiolastaan kädestä kiinni ja katsoo tätä lempeästi

Stärk kontakten och anknytningen

1. Studera

Lär dig om traumabakgrund och anknytningsproblem. Läs böcker, delta i informationsmöten och kamratstödsgrupper. Genom att gestalta ditt barns tidigare erfarenheter får du hjälp att förstå barnets individuella behov, känslor och beteende.

2. Skapa en trygg omgivning

Skapa en trygg och omhändertagande omgivning för ditt adoptivbarn. Det är bra att säkerställa hemmets fysiska säkerhet. Därtill behöver barnet med mildhet satta, tydliga gränser och förutsägbara rutiner. Konsekvens och en struktur i vardagen kan bidra till att lindra ångesten hos ett barn som upplevt instabilitet.

Det är viktigt att tillgodose barnets fysiska behov (mat, kläder och skydd), men uppmärksamma särskilt barnets emotionella behov.

3. Ha tålamod och förståelse

Det tar tid att skapa starka band. Ha tålamod. I processen där förtroende utvecklas kan det komma stunder av regression eller utmanande beteende, såsom ilska, retirering eller känsloutbrott. Ett sådant beteende är ofta en följd av barnets tidigare erfarenheter.

Lyssna till barnets känslor, klä dem i ord och bekräfta genom att medreglera barnets förmåga till självreglering.

4. Terapeutiskt föräldraskap

Förbered dig på terapeutiskt föräldraskap som stöttar barn som upplevt trauma. Till terapeutiskt föräldraskap hör att identifiera ett traumatiserat barns individuella behov och att möta dessa behov med empati och tålamod. Det krävs kontinuerligt lärande, flexibilitet och anpassningsförmåga. Be vid behov om handledning av terapeuter eller andra professionella.

5. Kommunicera öppet

Försök genast från början skapa ett öppet och ärligt diskussionsklimat med ditt barn. Skapa en trygg atmosfär där barnet kan uttrycka sina känslor och rädslor samt behandla sina förluster.

Använd åldersanpassat språk när du berättar om barnets adoptionshistoria och besvarar eventuella frågor. Prata positivt om barnets födelseland och respektera barnets bakgrund.

6. Skapa förtroende och anknytning

Förtroende är anknytningens hörnsten och anknytning utgör grunden för sunda mänskliga relationer. Håll dina löften, var pålitlig och visa att du stöder ditt barn vad som än händer. Förtroende byggs upp gradvis men är av avgörande betydelse för anknytningsbildning.

Skapa stunder av kontakt genom ögonkontakt, beröring och ömsint verbal kommunikation.

7. Spela och lek

Delta i lekar och stunder av samvaro som främjar kontakten. Tillbringa kvalitetstid tillsammans, spela spel, läs berättelser och delta i aktiviteter som ditt barn njuter av. Humor, skoj och lek är bra verktyg för att skapa anknytning.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att barnets egna erfarenheter av exempelvis beröring inverkar på vilka lekar som känns trygga och bra.

8. Sök professionell hjälp

Om ditt adopterade barn kämpar med svåra trauma- och anknytningsproblem ska du överväga att söka professionell hjälp. En terapeut som känner till adoption och/eller traumaarbete kan erbjuda både dig och ditt barn värdefull handledning och viktigt stöd.

Avslutningsvis

Det är viktigt för hela familjens välbefinnande att skapa en stark kontakt och anknytning under de första veckorna och månaderna. Genom att förbereda dig inför terapeutiskt föräldraskap kan du ge kärlek och trygghet som behövs för att ditt adopterade barn ska må bra. Tålamod, empati och engagemang för att främja barnets välbefinnande är viktigt då du beger dig på denna resa av särskilt föräldraskap.