AjankohtaistaAlkuajat adoptiolapsen kanssa – Miten vahvistan yhteyttä ja kiintymystä?

Alkuajat adoptiolapsen kanssa – Miten vahvistan yhteyttä ja kiintymystä?

Kansainvälinen adoptio on matka, joka muuttaa monta elämää kerralla. Se tuo mukanaan myös omanlaisiaan haasteita, sillä kaikilla adoptiolapsilla on oma menneisyytensä ja yksilölliset kokemuksensa. Sopeutuminen perheeseen voi viedä aikaa.

Ensimmäiset viikot ja kuukaudet yhdessä adoptiolapsen kanssa voivat olla sekä jännittäviä että pelottavia. Tässä kirjoituksessa on joitakin vinkkejä adoptiolapsen kohtaamiseen ja adoptioperheen alkuvaiheisiin.

Ennen kuin siirrymme käytännön vinkkeihin, on tärkeää muistaa kansainvälisesti adoptoitujen erityinen tausta:

1. Menetys:

Adoptiolapset ovat usein kokeneet isoja menetyksiä, esimerkiksi eron syntymävanhemmistaan, hoitajistaan, ystävistään, kielestä ja kulttuurista. Näiden menetysten tunnistaminen ja myötätunto on ensimmäinen askel kohti vahvan yhteyden rakentamista.

2. Trauma:

Monet adoptoidut lapset ovat kokeneet varhaisessa elämässään vähintään kaksi kiintymyssuhteen katkeamista ja mahdollisesti muita traumaattisia tilanteita, mikä voi ilmetä käyttäytymisen ja tunnesäätelyn haasteina. On tärkeää, että vanhemmat ovat valmistautuneet kohtaamaan traumatisoituneen lapsen.

3. Kiintymys:

Kiintymyssuhdehäiriöt voivat johtua usein vaihtuneista hoitajista tai laitoshoidosta. Turvallisen kiintymyksen rakentaminen adoptoituun lapseen on välttämätöntä hänen emotionaalisen hyvinvointinsa kannalta.

Yhteyden ja kiintymyksen vahvistaminen

1. Opiskele

Tutustu tietoon traumataustoista ja kiintymyssuhdeongelmista. Lue kirjoja, osallistu infotilaisuuksiin ja vertaisryhmiin. Lapsesi aiempien kokemusten hahmottaminen auttaa ymmärtämään hänen yksilöllisiä tarpeitaan, tunteitaan ja käyttäytymistään.

2. Luo turvallinen ympäristö

Luo adoptiolapsellesi turvallinen ja hoivaava ympäristö. Kodin fyysinen turvallisuus on hyvä varmistaa, lisäksi lapsi tarvitsee lempeästi asetettuja selkeitä rajoja ja ennustettavia rutiineja. Johdonmukaisuus ja arjen rakenne voivat auttaa lievittämään epävakautta kokeneiden lasten ahdistusta.

Lapsen fyysisten tarpeiden (ruoka, vaatteet ja suoja) täyttäminen on tärkeää, mutta kiinnitä huomiota erityisesti hänen emotionaalisiin tarpeisiinsa.

3. Ole kärsivällinen ja ymmärtäväinen

Vahvan siteen luominen vie aikaa. Ole kärsivällinen. Luottamuksen kehittymisen prosessissa voi tulla taantuman hetkiä tai haastavaa käyttäytymistä, kuten vihaa, vetäytymistä tai tunnepurkauksia. Tällainen käytös on usein seurausta lapsen menneistä kokemuksista.

Kuuntele lapsen tunteita, sanoita niitä ja vahvista kanssasäätelemällä lapsen itsesäätelyn taitoja.

4. Terapeuttinen vanhemmuus

Valmistaudu terapeuttiseen vanhemmuuteen, joka tukee trauman kokenutta lasta. Terapeuttiseen vanhemmuuteen kuuluu traumatisoituneen lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen empatialla ja kärsivällisyydellä. Se vaatii jatkuvaa oppimista, joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Pyydä tarvittaessa ohjausta terapeuteilta tai muilta ammattilaisilta.

5. Kommunikoi avoimesti

Pyri heti alusta alkaen avoimeen ja rehelliseen puheyhteyteen lapsesi kanssa. Luo turvallinen ilmapiiri, jossa hän voi ilmaista tunteitaan ja pelkojaan sekä käsitellä menetyksiään.

Käytä ikätasoista kieltä, kun kerrot lapsen adoptiotarinaa ja vastaat hänen mahdollisiin kysymyksiinsä. Puhu myönteisesti lapsen syntymämaasta ja kunnioita tämän taustaa.

6. Luottamuksen ja kiintymyksen rakentaminen

Luottamus on kiintymyksen kulmakivi, ja kiintymys on terveiden ihmissuhteiden perusta. Noudata lupauksiasi, ole luotettava ja näytä lapsellesi, että olet hänen tukenaan tapahtui mitä tahansa. Luottamuksen rakentaminen tapahtuu asteittain, mutta se on ratkaisevan tärkeää kiintymyksen muodostumisessa.

Luo yhteyden hetkiä katsekontaktin, kosketuksen ja lempeän sanallisen viestinnän avulla.

7. Pelaa ja leiki

Osallistu leikkiin ja yhdessäolon hetkiin, jotka edistävät yhteyttä. Vietä laatuaikaa yhdessä, pelaa pelejä, lue tarinoita ja osallistu touhuun, josta lapsesi nauttii. Huumori, hassuttelu ja leikki ovat hyviä työkaluja kiintymyksen rakentamisessa.

On hyvä kuitenkin muistaa, että lapsen omat kokemukset esimerkiksi kosketuksesta vaikuttavat siihen, millaiset leikit tuntuvat hyviltä ja turvallisilta.

8. Hae ammattiapua

Jos adoptoitu lapsesi kamppailee vakavien trauma- tai kiintymysongelmien kanssa, harkitse ammattiavun hakemista. Adoptiota ja/tai traumatyöskentelyä tunteva terapeutti voi tarjota arvokasta ohjausta ja tukea sekä sinulle että lapsellesi.

Lopuksi

Vahvan yhteyden ja kiintymyksen rakentaminen ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana on tärkeää koko perheen hyvinvoinnille. Valmistautumalla terapeuttiseen vanhemmuuteen voit antaa adoptoidulle lapsellesi rakkautta ja turvaa, jota hän tarvitsee voidakseen hyvin. Kärsivällisyys, empatia ja sitoutuminen lapsen hyvinvoinnin edistämiseen on tärkeää, kun lähdet tälle erityisen vanhemmuuden matkalle.