AktuelltAdoptivbarnets språk utvecklas i interaktion med andra 

Adoptivbarnets språk utvecklas i interaktion med andra 

Vi deltog i Nordic Adoption Council’s (NAC) webinarium om adopterade barns språkutveckling den 23.11.2022. Under webinariet fick vi höra då talterapeut Lena Santamarta-Höglund berättade om adopterade barns språkutveckling, då de byter språk. Santamarta-Höglund har erfarenhet av att byta språk då hon själv flyttade från Uruguay till Sverige när hon var barn. Hon har också professionell och personlig erfarenhet av adopterade barns språkutveckling eftersom hon själv är en adoptivmamma till två flickor från Colombia.  

Adopterade barns språkutveckling 

Santamarta-Höglund talade om att adopterade barn snabbt börjar tala det nya språket. I vissa fall kan barnet säga ett eller ett par ord under första dagen eller första veckan tillsammans med adoptivföräldrarna. Adoptivbarn börjar också snabbt tala det nya språket utan influenser från det förra språket.

Det finns dock vissa svårigheter som adopterade barn kan möta under sin språkutveckling, bland annat kan adopterade barn ha svårt att förstå innebörden av talet och ha svårt med inlärningen av nya ord. De kan också ha svårigheter att förstå sig på begrepp gällande dimensioner, tid och rum. Adopterade kan också ha ett välfungerande vardagligt språk men kan ha utmaningar i att utveckla ett ”skolspråk”.

De flesta adoptivbarn når ändå samma språkliga nivå som jämnåriga barn, som inte är adopterade, inom 2–3 år.   

Oro över språkutvecklingen 

Lena Santamarta-Höglund talade om att adopterade barn bör ha ett flytande språk utan influenser från det första språket inom ett år. Om detta inte är fallet så är det ett tecken på att barnet kan ha problem med språkutvecklingen. Andra tecken på att barnet kan ha problem med språkutvecklingen är att barnet har svårt att uttala ljud, barnet har svårt att uttrycka vad hen vill eller svårt att förstå instruktioner.

Faktorer som kan påverka språkutvecklnigen negativt är dålig sömnkvalitet, nedsatt hörsel, koncentrationssvårigheter, försämrad ät- och svalgfunktion samt om barnet andas genom munnen.  

För att som förälder bättre förstå sig på barnets språkutveckling och kunna anpassa sig till barnets inlärningsnivå gäller det att vara uppmärksam redan under hämtresan. Ta reda på om barnet har några språksvårigheter. Lägg också märke till om barnet förstår och blir förstådd av de andra barnen i barnhemmet.  

Språket utvecklas i interaktion med andra 

Ett språk kan inte utvecklas om barnet inte får daglig exponering till språket av sin närkrets. Språket utvecklas om föräldern visar intresse till barnen.  

Vad kan föräldern göra för att utveckla barnets språk? 

  • Att leka, läsa och hitta på rim tillsammans är ett bra sätt att utveckla språket.
  • Som förälder kan man uppmärksamma och sätta ord på barnets känslor. 
  • Föräldern kan också uppmärksamma och sätta ord på nya saker i barnens vardag, t.ex. om barnet ser en fjäril, kan man peka på fjärilen och säga att det är en fjäril.  
  • Använd bilder, gester och tecken så att barnet lättare ska förstå vad ordet betyder.  
  • Upprepa barnens tal. 
  • Anpassa inlärningen till barnets nivå! 

Det är viktigt att komma ihåg att också barnets första språk inte utvecklas om barnet inte exponeras till det. Barnets språkförståelse i det första språket försvinner ofta inom ett halvt år. Tänk på att det kan vara skadligt för barnet om föräldrarna förväntar sig att barnet ska tala också sitt första språk, även om barnet inte blir exponerad för det språket.

” Adopted children are only bilingual a short period of time, unless the original language is spoken in the child’s everyday life”. 

Det är okej att barnets första språk försvinner med tanke på att föräldrarna gärna ska tala det språk som är deras egna modersmål till barnet. Det kan dock vara klokt att föräldrarna gör en lista på viktiga ord på barnets första språk, t.ex. vatten och mat. Under första tiden tillsammans kan föräldern då upprepa de ord som barnet säger, på sitt första språk och sedan säga vad ordet heter på föräldrarnas språk.