Adopterade barns språkutveckling

Ett internationellt adopterat barn har ofta annorlunda språkutveckling än finskt födda barn eller invandrarbarn.