AktuelltAdoptionens eftertjänster för adopterades behov

Adoptionens eftertjänster för adopterades behov

Efter de lugnare pandemiåren har Interpedias eftertjänst blivit livligare. Många har tagit kontakt och flera återresor har redan genomförts.

Under den senaste tiden har vi träffat adopterade i mycket olika åldrar, från åttaåringar till 38-åringar. Minderåriga har kommit med sina föräldrar, vuxna adopterade har kommit ensamma eller med någon familjemedlem/stödperson.

Till eftertjänsten kan du alltså komma i varierande livsfaser och med olika frågeställningar. Till oss kan du komma på möte fastän det inte ännu finns klara frågor eller behov.

Vi har tystnadsplikt, alltså kan du komma och samtala i förtroende.

Frågor om bakgrund

Adopterade unga och vuxna är välkomna till möten där det är möjligt att fundera över exempelvis den egna bakgrunden och identiteten. Om det inte finns information om bakgrunden kan vi diskutera de faktorer som påverkat adoptionen, granska födelse- och fyndorten eller diskutera till exempel DNA-tester.

Det går att få nya perspektiv på den egna identiteten genom att lära känna det egna födelselandets kultur och fundera på vilka goda saker den kan ge eller vilken kontaktyta den erbjuder för den egna identiteten.

En del adopterade är intresserade av att utreda huruvida det är möjligt att få kontakt med sina biologiska föräldrar eller släktingar. Då du kommer till eftertjänsten behöver du inte ännu veta om du vill utreda denna möjlighet. Behoven är mycket individuella, för en del kan det räcka att exempelvis veta att allt är bra med den biologiska familjen.

Även adoptivföräldrarna kan med låg tröskel kontakta oss, till exempel då barnet börjar fråga om sin bakgrund. Av mötet kommer barnet ihåg att hit kan man komma för samtal och vid behov ta kontakt också senare.

”Att prata om adoption är en process, inte en enskild händelse”

David Brodzinsky

Ska jag göra en återresa till födelselandet?

Vi träffar gärna alla, både stora och små, som tänker göra en återresa. Tillsammans kan vi förbereda oss och reflektera över de förväntningar som ställs på resan. Dessutom är det bra att träffas också efter resan och tillsammans gå igenom erfarenheterna och känslorna som resan gett.

Dessa möten är mycket viktiga även för oss. De praktiska erfarenheterna från resorna ger eftertjänsten värdefull information, med vars hjälp vi bättre kan stötta följande resande.

Efter pandemin har redan flera återresor gjorts, av både adoptivfamiljer och adopterade. Sedan pausen på flera år har besöken på barnhemmen varit möjliga igen.

Ta kontakt med oss i god tid om du önskar besöka barnhemmet, för alla besök avtalas via oss.

Ska vi träffas i sommar?

Vi deltar i sommarens landsträffar, välkommen att hälsa på oss!

Om vi inte träffas i sommar ses vi förhoppningsvis på höstens informationsmöten och möten på kontoret eller via Teams.

Kort om adoptionens eftertjänster:

 1. Frågor om bakgrund och identitet
  Tillsammans med anställda på Interpedias eftertjänst kan adopterade i alla åldrar med låg tröskel komma och diskutera sin adoptionsbakgrund, sin identitet eller faktorer som påverkat adoptionen.
 2. Ta del av handlingarna
  Vi sköter om den lagstadgade arkiveringen av barnens adoptionshandlingar så att de adopterade, om de så önskar, under vägledning kan ta del av dem.
 3. Utredning av bakgrunden
  De adopterade kan be om och behandla nya uppgifter om sin bakgrund (vid behov ber vi om ytterligare uppgifter från den adopterades födelseland).
 4. Arrangemang av återresa
  De adopterade och adoptivfamiljerna får av oss hjälp med arrangemangen av återresan till födelselandet.
 5. Vidarebefordran av kontakter och stöd vid delgivning
  Vi besvarar kontakter från barnens födelseland, varpå vi tar kontakt med den adopterade och stöttar hen då informationen delges.
 6. Vi informerar om födelseländernas ändrade praxis
  Vi informerar adoptivfamiljerna ifall praxis i kontaktlandet ändrats så att det påverkar adoptivfamiljerna.
 7. Vi ordnar informationsmöten
  Vi ordnar informationsmöten och webbinarier om adoptionens eftertjänster och dess möjligheter för adopterade och adoptivfamiljer.

Närmare information