AktuelltVårt projekt Starka flickor ingjuter mod i flickorna i Nepal

Vårt projekt Starka flickor ingjuter mod i flickorna i Nepal

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbetet, Maria Autio, åkte hösten 2023 på uppföljningsresa till Nepal. Hon fick se bland annat hur vårt nya projekt Starka flickor framskrider.

”På min uppföljningsresa i Nepal träffade jag våra projektpartner och lärde känna de områden där våra nya projekt verkar. Jag besökte exempelvis orter i distriktet Sindhupalchowk där vi driver det nya projektet Starka flickor i samarbete med vår partnerorganisation CWISH.

“I området råkar flickor och kvinnor ofta ut för diskriminering och området är känt för sin höga risk för människohandel.”

Under besöket träffade vi grupper för flickors påverkansarbete som fungerar på skolorna, samt lärare, kommunala myndigheter och projektets personal. Vid alla sammankomster kom det tydligt fram att projektet redan på kort tid har förbättrat flickors och kvinnors möjlighet att göra sin röst hörd i området.

Vi fick höra då flickornas påverkansgrupper berättade om sin verksamhet. De hade via grupperna lärt sig om viktiga ämnen som anknyter till flickors rättigheter såsom diskriminering, barnäktenskap, sexuella trakasserier, människohandel, könsrelaterat våld och cybersäkerhet.

Påverkansgrupperna har även ordnat demonstrationer och teaterföreställningar, genom vilka de haft möjlighet att sprida information om dessa ämnen även till andra i deras lokalsamhälle.

”Vid alla sammankomster kom det tydligt fram att projektet redan på kort tid har förbättrat flickors och kvinnors möjlighet att göra sin röst hörd i området.”

Medlemmar i flickornas påverkansgrupper.

Självförtroende för utsatta, tystlåtna och skygga flickor

Till medlemmar i flickornas påverkansgrupper väljer skolorna framför allt flickor som hör till minoriteter eller som annars hör till utsatta grupper. Vid valet av medlemmar har även blyghet och skygghet tagits i beaktande, så att i synnerhet flickor som har svårt att göra sin röst hörd får självförtroende via gruppen.

I en av grupperna som vi träffade fanns det många blyga flickor som berättade att gruppen stärkt deras självförtroende och förmåga att tala. De var verkligen glada att de fått bli medlemmar i gruppen.  

”Många medlemmar i flickornas påverkansgrupp berättade att de tidigare inte överhuvudtaget vågade prata med främlingar. Nu pratade de emellertid frimodigt med oss då vi träffade dem. Också deras lärare sade att förändringen från tidigare har varit stor.”

I sammanlagt 31 skolor har vårt projekt grundat flickors påverkansgrupper vilka fungerar som exempel på flickors förmåga att verka som förändringsaktörer i skolor och lokalsamhällen. Gruppmedlemmarna väljs bland skolelever i årskurs 7–10.

Vi tror att gruppernas medvetandegörande aktiviteter påverkar attityderna hos områdets lokalsamhällen och beslutsfattare. På det sättet sprider sig insikten om betydelsen av flickors och mer allmänt barns rättigheter.”

______________________________________________________________________________

Projektet Starka flickor

  • Projektet främjar jämställdheten mellan könen och minskar diskrimineringen genom att förbättra barnens, särskilt utsatta flickors, rättigheter i landsortskommunerna Balefi och Sunkoshi i Nepal.
  • Målet är att utsatta flickor i området får kraft att aktivt engagera sig för sina rättigheter och att lokalsamhället och myndigheterna erkänner och stöder deras agenda.

Närmare information (på finska): Voimatytöt – tyttöjen oikeuksien hanke 2023–2026

Du kan stödja vårt arbete i Nepal som fadder eller månadsgivare!

Du kan stödja vårt utvecklingssamarbete även med en engångsdonation.

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal