AjankohtaistaVoimatytöt-hankkeemme rohkaisee tyttöjä Nepalissa

Voimatytöt-hankkeemme rohkaisee tyttöjä Nepalissa

Kehitysyhteistyön hankekoordinaattorimme Maria Autio kävi seurantamatkalla Nepalissa syksyllä 2023. Hän tutustui mm. uuden Voimatytöt-hankkeemme edistymiseen.

Tapasin seurantamatkallani Nepalissa hankekumppaneitamme ja tutustuin uusien kehitysyhteistyöhankkeidemme alueisiin. Vierailin matkan aikana esimerkiksi Sindhupalchowkin alueella, missä meillä on alkanut uusi Voimatytöt-hanke yhdessä kumppanijärjestömme CWISHin kanssa.

“Tytöt ja naiset kohtaavat alueella paljon syrjintää ja alue on tunnettu korkeasta ihmiskaupan riskistä.

Vierailun aikana tapasimme kouluilla toimivia tyttöjen vaikuttamistyön ryhmiä sekä opettajia, kuntatason viranomaisia ja hankkeen henkilökuntaa. Kaikissa tapaamisissa tuli selvästi esiin, että hanke on jo lyhyessä ajassa parantanut tyttöjen ja naisten oman äänen esiin pääsyä alueella.

Pääsimme kuulemaan tyttöjen vaikuttamistyöryhmiltä heidän toiminnastaan. He kertoivat oppineensa ryhmän kautta tärkeistä tyttöjen oikeuksiin liittyvistä aiheista kuten syrjinnästä, lapsiavioliitoista, seksuaalisesta häirinnästä, ihmiskaupasta, sukupuoleen perustuvasta väkivallasta sekä kyberturvallisuudesta.

Ryhmät ovat myös järjestäneet esimerkiksi mielenosoituksia ja teatteriesityksiä, joiden kautta he ovat päässeet jakamaan tietoa näistä aiheista muillekin yhteisöissään.

“Kaikissa tapaamisissa tuli selvästi esiin, että hanke on jo lyhyessä ajassa edistänyt tyttöjen ja naisten oman äänen esiin pääsyä alueella.

Ryhmä nepalilaisia tyttöjä koulupuvuissaan
Tyttöjen vaikuttamistyöryhmän jäseniä

Itsevarmuutta haavoittuvassa asemassa oleville, hiljaisille ja aroille tytöille

Koulut valitsevat tyttöjen vaikuttamistyöryhmien jäseniksi erityisesti vähemmistöihin kuuluvia tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä. Myös ujous ja arkuus on otettu valinnoissa huomioon, jotta erityisesti tytöt, joiden on vaikea tuoda omaa ääntään kuuluviin, saisivat ryhmän kautta itsevarmuutta.

Yhdessä tapaamistamme ryhmistä oli paljon ujoja tyttöjä, jotka kertoivat ryhmän parantaneen heidän itsevarmuuttaan ja puhetaitojaan. He olivat todella iloisia, että olivat päässeet osaksi ryhmää.

”Monet tyttöjen vaikuttamistyöryhmän jäsenet kertoivat, etteivät ennen uskaltaneet puhua tuntemattomille lainkaan. Nyt he puhuivat kuitenkin reippaasti meille tavatessamme heitä. Myös heidän opettajansa sanoivat muutoksen aiempaan olevan suuri.”

Hankkeemme kautta yhteensä 31 kouluun on perustettu tyttöjen vaikuttamistyöryhmät, jotka toimivat esimerkkeinä tyttöjen kyvystä toimia muutoksentekijöinä kouluissa ja yhteisöissä. Ryhmien jäsenet valitaan koulujen 7.–10.-luokkalaisten keskuudesta.

Uskomme, että ryhmien tietoisuutta lisäävät aktiviteetit vaikuttavat alueen yhteisöjen ja päätöksentekijöiden asenteisiin. Näin ymmärrys tyttöjen ja yleisemmin lasten oikeuksien merkitysestä leviää.

______________________________________________________________________________

Voimatytöt-hanke

  • Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja vähentää syrjintää parantamalla lasten — erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen — oikeuksia Balefin ja Sunkoshin maaseutukunnissa.
  • Tavoitteena on, että alueen haavoittuvassa asemassa olevat tytöt voimaantuvat toimimaan aktiivisesti oikeuksiensa puolesta, ja yhteisöt ja viranomaiset tunnustavat ja tukevat heidän agendaansa.

Lisätietoja: Voimatytöt – tyttöjen oikeuksien hanke 2023–2026

Voit tukea Nepalin työtämme kummina tai kuukausilahjoittajana!

Kehitysyhteistyötämme voi tukea myös kertalahjoituksella.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa