AktuelltDen internationella adoptionens förflutna och framtid i fokus på EurAdopts konferens

Den internationella adoptionens förflutna och framtid i fokus på EurAdopts konferens

EurAdopts konferens, som på grund av pandemin blivit senarelagd, genomfördes äntligen i början av september i Köpenhamn. Temat för konferensen var Sustainability of intercountry adoption from different perspectives.

Föredragen på konferensen behandlade den internationella adoptionens förflutna och framtid: vad kan vi lära oss av det förflutna och vad behöver utvecklas med tanke på framtiden. Sin röst hörd fick de adopterade själva, ledande adoptionsforskare i världen, representanter för ursprungs- och mottagarländerna samt representanter för Haagkonferensens för internationell privaträtt permanenta byrå, HCCH.

Nainen esitelmöi konferenssissa
Irene Pärssinen-Hentula, ordförande för adoptionsnämnden i Finland, talade om centralmyndighetens arbete och förpliktelser.

Alla var överens om att etiska och lagliga internationella adoptioner behövs även i framtiden. Internationell adoption är barnskydd på internationell nivå, där ett barn som behöver familj får ett hem utanför födelselandet om ingen lämplig placering hittats inom landets gränser.

“Jesús Palacios: ‘Every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her’” (Bronfenbrenner)

Därtill behövs fungerande stöd vid rätt tidpunkt för adopterade och adoptivfamiljer.

Adoptionens eftertjänster får en större betydelse

I föredragen under den första konferensdagen diskuterades även adopterades rätt till egen identitet och hur detta kan stödjas.

Diskussionerna under den andra dagen handlade om nedgången i antalet internationella adoptioner, betydelsen av samarbete och kommunikation, ömsesidigt kunskapsutbyte och ömsesidig respekt samt utveckling av adoptionens eftertjänster.

Då antalet adoptioner minskar skiftar fokus till adoptionens eftertjänster och då bör man särskilt lyssna på de adopterades erfarenheter och behov. Eftertjänster med låg tröskel behövs också för adopterade under 18 år, eftersom redan små barn grubblar över adoption. Det skulle då vara möjligt att tillsammans med föräldrarna anlita eftertjänster.

Konferenssin paneelikeskustelu
De adopterades panel diskuterade behållningen av dagen och nödvändigheten av adoptionens eftertjänster. Det väsentliga är att lyssna på de adopterades behov och bland dem sprida information om möjligheten att få stöd.
Nainen pitää esitelmää konferenssissa
Föredraget som Abbas ledare Katinka Pieterse höll, behandlade de sydafrikanska barnens situation, adoptioner, kulturens inverkan på adoptionsarbetet, utmaningar och rekommendationer inför framtiden.

Givande möten ansikte mot ansikte för första gången på länge

På konferensen träffade vi våra europeiska kollegor, våra samarbetspartner från Abba i Sydafrika och våra kontaktpersoner Gireeja Seth Rajesh från Indien och Ana Maria Fernandez från Colombia. Nu efter pandemin kändes det bra att träffas ansikte mot ansikte.

Vi diskuterade även med Susan Otuoma, ledare för vår tidigare samarbetspartner Little Angels Network i Kenya, som bland annat berättade om hur eftertjänsterna i Kenya utvecklas.

Hymyilevä nainen vihreässä takissa
Kuva Susan Otuoma sände hälsningar till alla dem som adopterats från Kenya och deras familjer.

Konferensen gav mycket att reflektera över, glada återseenden och nyttiga diskussioner.

“Gera ter Meulen: ‘Nowhere in pediatrics is the incredible resilience of children so obvious as in international adoption’” (Prof. Laurie Miller, pediatrician)

Vi lärde oss mycket av föredragen och under pauserna fick vi träffas och tillsammans bearbeta allt vi hört samt skapa nya och stärka gamla samarbetsrelationer. Vi reserverade också tid för diskussioner utanför konferenstid.

Mötena stärker samarbetet mellan de olika länderna och organisationerna, vilket ökar det ömsesidiga förtroendet. Detta spelar en helt avgörande roll då vi utför och utvecklar adoptionsarbetet.  

Neljä hymyilevää naista
Från vänster vår indiska kontaktperson Gireeja Seth Rajesh, adoptionsansvariga Tiina Hemming, vår colombianska kontaktperson Ana Maria Fernandez och adoptionsansvariga Marika Elmeranta. På konferensen berättade Ana Maria Fernandez om eftertjänsterna i Colombia.

Programmet för EurAdopts konferens i Köpenhamn finns på konferensens webbsidor. För varje talare finns det en länk i programmet till en sida med en presentation av talaren och ett sammandrag av föredraget samt diabilder.