Inlärningsspelets responsblankett till daghemmen

Inlärningsspelets responsblankett till daghemmen

Inlärningsspelets responsblankett till daghemmen

Dina svar är mycket viktiga för vår projektuppföljning och rapportering. Svaren behandlas konfidentiellt, de svarande förblir anonyma och de enskilda svaren kan inte utläsas ur resultaten.

*” anger obligatoriska fält

Bakgrundsinformation

Din respons är mycket viktig för oss då vi följer upp och rapporterar om projektet. Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt och enskilda svar kan inte urskiljas i resultaten. Tack för dina svar!

Frågor till handledaren

1. Barnen kände redan till de teman som spelet behandlar.
2. Barnen deltog ivrigt i spelandet.
3. Spelet väckte diskussion bland barnen.
5. Spelet var ett fungerande sätt att undervisa 3–6-åringar i frågor kring hållbar utveckling.
6. Min motivation att i småbarnspedagogiken ta upp frågor kring hållbar utveckling stärktes tack vare spelet.
7. Jag lärde mig själv något nytt tack vare spelet / spelets teman.
8. Jag kan rekommendera spelet för mina kolleger inom småbarnspedagogiken.

Frågor till barnen

Vi vill gärna också veta vad barnen tyckte och tänkte om spelet. Du kan ställa frågorna till enskilda barn eller till hela gruppen.
1. Tyckte du om det här spelet?

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.