Kenen äänellä? -hankkeessa haetaan näkökulmia eettiseen kehitysviestintään

Interpediassa paneudutaan seuraavan vuoden ajan erityisesti eettisen viestinnän kysymyksiin. Olemme saaneet rahoituksen Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hankkeelle, joka toteutetaan osana Kepan koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta (FVR). Interpedian hanke tuo esiin myös etelän kansalaisyhteiskunnan kehittämiä ratkaisuja kehitysongelmiin. Esimerkkinä tästä tarkastelemme lapsityöläisyyden vastaista työtä ja tämän työn tuloksia Nepalissa.

Järjestöjen oma oppimisprosessi on tärkeä osa koko hanketta. Hankkeen aikana tarkoituksenamme on dokumentoida oma oppimisprosessimme erityisen haavoittuvia ryhmiä eli tässä tapauksessa lapsityöläistyttöjä käsittelevän viestinnän etiikasta. Tavoitteenamme on myös löytää uudenlaisia näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.

Lapsityötä tarkastelemme projektissa erityisesti tyttöjen ja naisten näkökulmasta, heidän oikeuksiaan ja toimijuuttaan vahvistaen. Nostamme esiin erityisesti nepalilaisia naistoimijoita, joiden ääni kuuluu projektissa tuotetussa materiaalissa.

Lisätietoja

Uutinen Frame, Voice, Report! -hankkeesta

lapsityöläinen

Kuva: Sami Sallinen
(dramatisoitu)