AjankohtaistaKestävän kehityksen oppimispeli päiväkodeille on valmistunut

Kestävän kehityksen oppimispeli päiväkodeille on valmistunut

Päiväkoti-ikäisille suunnatussa oppimispelissä Makedan päiväkestävän kehityksen peli käsitellään etiopialaisen lapsen päiväkotipäivän kautta lapsen oikeuksia ja kestävän kehityksen tavoitteita ikäryhmälle sopivalla tavalla.

Makedan päivä pelin kansi

Globaalikasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa on tärkeää

Varhaislapsuudessa lapset kehittyvät nopeasti, heidän persoonallisuutensa muodostuu vauhdilla ja moraalikäsitys rakentuu.

Aktiivisen maailmankansalaisuuden perusta voidaan luoda jo varhaiskasvatusiässä kehittämällä lasten tietoja ja taitoja yhdenvertaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista.

Globaalikasvatuksen avulla lapset oivaltavat, että he voivat itse vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen omassa ympäristössään ja auttaa tasa-arvoisemman maailman rakentamisessa.

Globaalikasvatus tarjoaa lapsille keinoja tutustua muihin kulttuureihin

Yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on lisätä lapsen kulttuurista osaamista ja kannustaa tutustumaan muihin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Globaalikasvatus tarjoaa tähän keinoja ja samalla lapset saavat mahdollisuuden vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiään.

Interpedian globaalikasvatushanke edistää kestävän kehityksen tietoja ja taitoja varhaiskasvatuksessa

Hankkeemme Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa edistää kestävän kehityksen tietoja ja taitoja suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Kaksivuotinen hanke saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Makedan päivä -peliä voi nyt tilata Interpedialta osoitteesta kummi@interpedia.fi. Lähetämme pelin ilmaiseksi 100 ensimmäiseen tilauksen tehneeseen päiväkotiin. Pelin materiaalit voi ladata myös globaalikasvatuksen verkkosivultamme.

Tule päiväkoti­kummiksi!

Päiväkotikummina tuet Etiopiassa kolmea päiväkotia, joissa syrjäytymisvaarassa oleville lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta ja turvallinen paikka päiväksi.

Lapsen paikka on päiväkodissa, ei kadulla – 20 eurolla kuukaudessa takaat lapselle turvallisen kasvuympäristön.

Päiväkotikummiksi