AjankohtaistaUusi globaalikasvatushankkeemme vie kestävän kehityksen tietoja ja taitoja varhaiskasvatukseen

Uusi globaalikasvatushankkeemme vie kestävän kehityksen tietoja ja taitoja varhaiskasvatukseen

Interpedialle myönnettiin ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea suomalaisen varhaiskasvatuksen piirissä toteutettavaan kaksivuotiseen globaalikasvatushankkeeseen. Toteutamme Kestävän kehityksen tiedot ja taidot päiväkodeissa ja esiopetuksessa -hanketta vuosina 2023–2024.

”Hankkeen tavoitteena on, että kestävän kehityksen oppimista ja aktiivista maailmankansalaisuutta tukevat toimintatavat juurtuvat varhaiskasvatuksen arkeen.”

Aktiivisen ja tiedostavan maailmankansalaisuuden perusta luodaan varhaiskasvatusiässä

Hanke vahvistaa 3–7-vuotiaiden tietoja ja taitoja kestävästä kehityksestä, lapsen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Toiminnassa lapset ovat itse aktiivisia ja syntyneillä oivalluksilla on pysyvä vaikutus lasten ajatteluun.

Tuotamme kestävän kehityksen tavoitteita ikätasoisesti käsittelevän materiaalipaketin, joka soveltuu käytettäväksi osissa ja tuo teemat osaksi päiväkodin arkea.

Lisäksi koulutamme varhaiskasvatusalan opiskelijoita, joille on muuten tarjolla hyvin vähän koulutusta globaalikasvatuksesta, kestävästä kehityksestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä eettisen kehitysviestinnän keinoin.

Tuotamme myös varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille teemoja käsittelevän oppaan sekä työpajoja. Lisäksi viestimme aiheesta ammattilaisille eri kanavissa ja tapahtumissa.

”Hanke vahvistaa lasten toimijuutta ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä sekä opettajien ja ohjaajien osaamista kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemoista.”

Oppimateriaaleja tulossa lisää

Toteutamme hankkeen valtakunnallisesti ja tuotamme materiaalit myös ruotsiksi. Osana hanketta painatamme myös lisää aiemman hankkeemme suosittuja materiaaleja: varhaiskasvatusikäisille suunnattua kestävän kehityksen oppimispeliä Makedan päivä ja esiopetukseen suunnattua kestävän kehityksen tehtävärataa.

Interpedia on tehnyt globaalikasvatustyötä jo vuosien ajan. Viimeisimpiä ulkoministeriön rahoittamia globaalikasvatushankkeitamme ovat Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa (2021–2022), Mitä opin tänään? Oppimisen merkitys kehityksessä (2015–16) sekä Lapsen arki kehitysmaassa (2014).

Aiempien hankkeidemme materiaalit ovat maksutta ladattavissa globaalikasvatuksen materiaalipankistamme.

piirroskuva jossa on kaksi lasta ja maapallo
Aiemman hankkeemme tehtäväradan on kuvittanut Terese Bast