Kehitysyhteistyö Vapaaehtoistyö Nepalissa Loo Nivan vapaaehtois­työpaikka

Loo Nivan vapaaehtois­työpaikka

Yhteistyökumppani Loo Niva Child Concern Group

Loo Niva Child Concern Group aloitti toimintansa vuonna 1994. Järjestö sai alkunsa ryhmästä nuoria opiskelijoita, jotka halusivat auttaa kotikylänsä lapsia perustamalla kyläänsä kirjaston. Koulutustukiohjelma köyhille lapsille alkoi Interpedian tuella vuonna 2005. Tällä hetkellä yli 200 lasta käy kummilapsiohjelman tuen turvin koulua Katmandun eteläisessä laaksossa.

Tällä hetkellä Loo Niva toimii Etelä-Lalitpurin alueella ja Länsi-Nepalin Dadeldhurassa. Ulkoministeriön tukemissa kehitysyhteistyöhankkeissa on tavoitteena parantaa kouluhallintoa, kehittää yhteistyökoulujen opetusta ja luoda lapsiystävällinen oppimisympäristö.

Hankkeissa tehdään yhteistyötä koulujen, vanhempien ja kouluhallinnon kanssa. Opettajille annetaan lisäkoulutusta lapsiystävällisistä opetusmetodeista ja heidän rooliaan yhteisössä ja koulussa vahvistetaan. Lisäksi edistetään lasten osallistumista kouluissa. Ohjelmien tavoitteena on parantaa lasten koulutustasoa, antaa köyhille lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin ja vähentää koulun keskeyttämisiä.

Joukko Nepalilaisia koululaisia.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoisen toivotaan osallistuvan Loo Nivan tiedotustyöhön, kenttätyöntekijöiden avustamiseen, hankkeiden seurantaan ja raportointiin sekä yhteydenpitoon hankkeiden toimijoiden ja Interpedian välillä. Muita mahdollisia työtehtäviä voivat vapaaehtoisen kiinnostuksista ja taustasta riippuen olla erilaisten selvitysten tekeminen, työpajojen järjestäminen tai englanninkielen opettaminen lapsikerhotoiminnan yhteydessä.

Työ on pääosin toimistopainotteista ja muista tehtävistä on sovittava erikseen Loo Nivan kanssa. Vapaaehtoisen toivotaan myös osallistuvan Interpedian viestintään (esim. blogikirjoitukset ja valokuvaus).

Vapaaehtoiselta toivotaan

Hakijalta toivotaan kiinnostusta tai kokemusta kehitysyhteistyöstä, sosiaalityöstä tai lastensuojelusta, sekä hyvää englanninkielen taitoa. Työtehtäviä voidaan suunnata hakijan osaamisen mukaan. Opetusalan koulutuksesta voi olla etua, sillä mahdollisia tehtäviä on tarjolla myös koulujen hallinnon ja opetusmetodien ja kouluviihtyvyyden kehittämisen parissa. Hallintoon ja varainhankintaan liittyvistä taidoista on myös etua, sillä Loo Nivalla on kehittymishalua näillä alueilla.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen. Vapaaehtoinen sijoittuu Katmandun laakson alueelle, mutta vapaaehtoiskauden aikana voi olla mahdollista käydä myös maaseudun hankealueilla Länsi-Nepalissa ja Etelä-Lalitpurissa.

Kummikohde Nepal
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi