Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Koulutushanke Länsi-Nepalissa 2019-2022

Koulutushanke Länsi-Nepalissa 2019-2022

Oikeus koulutukseen: Nepalin kouluhallinnon ja koulutuspolitiikan kehittämishanke

Oikeus koulutukseen: Nepalin kouluhallinnon ja koulutuspolitiikan kehittämishankkeen toteuttavat lasten oikeuksien ja koulutuksen asiantuntijajärjestöt Loo Niva Child Concern Group and Interpedia. Järjestöt ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Dadeldhuran alueella Nepalin Kaukolännessä vuosina 2012-2014 ja 2015-2017 Concern for Education –hankkeiden kautta.

Dadeldhuran alue on yksi Nepalin vähiten kehittyneistä ja siellä esiintyy yhä koulunkäyntiä vaikeuttavaa syrjintää tyttöjä, etnisiä vähemmistöjä sekä kastittomia kohtaan. Peruskoulutuksen edistämisen menestyksekkäinä keinoina ovat hankkeissa toimineet lasten, opettajien, vanhempien sekä paikallisten viranomaisten kouluttaminen lasten oikeudesta koulutukseen, lasten osallistumisen vahvistaminen lapsille suunnatuilla kerhoilla, paikallisten toimintaryhmien perustaminen laadukkaan koulutuksen edistämiseksi sekä hyvien opetuskäytäntöjen levittäminen. Samalla kouluista on pyritty tekemään rauhallisia ja poliittisesti sitoutumattomia tiloja.

Toinen kuva Nepalilaisista koululaisista koulun pihalla.

Hankkeessa tehdään työtä paikallisella, kunnallisella ja provinssin tasolla, mahdollistaen oikeus laadukkaaseen koulutukseen Nepalin uudistuneissa hallintorakenteissa. Vuonna 2015 Nepalissa säädettiin uusi perustuslaki ja myös federalisaatio on siirtänyt koulutuspoliittista päätösvaltaa paikalliselle ja provinssitasolle. Uudistusten keskellä muovautuu myös Nepalin kansalaisyhteiskunnan rooli ja mahdollisuudet vaikuttamistyöhön.

Hanke edistää parempaa koulutuspolitiikkaa Kaukolännen provinssissa sekä kahdessa alueen kunnassa, kouluttamalla paikallishallinnon ja provinssitason päättäjiä. Aiemmin syntyneiden hyvien käytäntöjen turvaamiseksi ja levittämiseksi hanke keskittyy paikallisyhteisöjen vahvistamiseen ja vahvan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen koulutukseen kysymyksissä.

Lisäksi hanke parantaa oppimistuloksia ja vähentää koulupudokkuutta kahdessa kunnassa, tavoittaen yli 4000 oppilasta 32 koulussa, heidän perheensä ja 60 opettajaa. Hanke vastaa hyvin Suomen kehityspoliittisia tavoitteita, sillä vahva oikeusperustainen lähtökohta ja fokus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä sekä epätasa-arvon poistamisessa.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 85 % ja interpedian lahjoittajat 15 %.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi