Lue ja lahjoita lukutaito -kampanja

lukukampanja

Lue ja lahjoita lukutaito – lukukampanja kouluille kannustaa suomalaisia lapsia lukemaan ja antaa heille samalla käytännön kokemuksen globaalin yhteisvastuun toteuttamisesta.

Kampanjassa suomalaiset lapset lukevat kirjoja, ja heidän sponsorinsa maksaa sovitun summan jokaisesta luetusta kirjasta. Kampanjan tuotoilla tuetaan lasten luku- ja kirjoitustaitoa Länsi-Nepalissa.

Kuka voi osallistua?

Lue ja lahjoita lukutaito – kampanja sopii kaikille luokka-asteille, mutta etenkin 1.− 4. luokkalaiset ovat olleet erityisen innokkaita kampanjaan osallistujia!

Kampanjan voi suunnitella opettaja yhdelle luokalle tai koulun rehtori tai vanhempainyhdistys koko koululle. Kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen saat apua Interpedialta. Autamme mielellämme! Ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe 10−15).

Lukukampanjan toteutus

  • Oppilaat valitsevat yhdessä opettajan kanssa kirjat, jotka haluavat lukea
  • Opettajan johdolla tehdään suunnitelma aikataulusta
  • Oppilaat hankkivat itselleen sponsorin tai sponsoreita, jotka lahjoittavat vapaavalintaisen summan kutakin luettua kirjaa kohden
  • Osallistuminen on mahdollista myös ilman sponsoreita
  • Kun sovitut kirjat on luettu, opettaja täyttää oppilaalle lukudiplomin
  • Sponsorille ilmoitetaan, kuinka monta kirjaa oppilas on lukenut ja sponsori tekee lahjoituksen Interpedialle
  • #luejalahjoitalukutaito –hashtagilla oppilaat voivat Instagramissa vinkata hyvistä kirjoista tai kampanjan tunnelmista muille lukijoille

 

Ilmoittaudu mukaan!

Jos sinulla on kysymyksiä ennen ilmoittautumista, ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe 10−15). Kun olet valmis ilmoittautumaan, ilmoita koulusi tai luokkasi mukaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse ja käymme yhdessä kampanjan vaiheet läpi.

Kampanjamateriaalit

 

Tuotot käytetään Nepalin syrjäisen maaseudun lasten koulutuksen parantamiseksi

Lue ja lahjoita lukutaito- kampanjan tuotoilla tuetaan lasten luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä Länsi-Nepalissa yhteistyössä Interpedian nepalilaisen kumppanin Loo Nivan kanssa. Mukana toiminnassa on 32 koulussa, joissa on yhteensä noin 5500 lasta. Näistä lapsista yli tuhat kuuluu marginalisoituviin ryhmiin: vammaisiin, velkatyöläisiin, kastittomiin, lapsiin, joilla on oppimisvaikeuksia sekä tyttöihin, joita uhkaa lapsiavioliitto. Marginaalissa oleville lapsille ja koulupudokkaille tarjotaan siirtymästipendejä, tukiopetusta, lapsikerhotukea ja nuorille urakoulutusohjelmia. Lue lisää työstä Länsi-Nepalissa.

Yhdistä lukukampanja osaksi ilmiöviikkoa

Lue ja lahjoita lukutaito -kampanjan kansainvälisyysaspektia on helppo avata oppilaille Interpedian valmiilla materiaalipaketeilla. Globaalikasvatuksen materiaalipankistamme löydät valmiita video & oppimateriaali -kokonaisuuksia lapsen oikeuksiin liittyvistä teemoista. Materiaalit sopivat etenkin laaja-alaisen oppimisen tavoitteiden L2 ja L7 välineiksi.

Alakoululaisille on kaksi oppikokonaisuutta ja yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille yksi oppikokonaisuus. Kaikissa on useita lyhyitä harjoituksia, joista voit koostaa oppitunnille sopivan kokonaisuuden.

 

Autamme mielellämme oppituntien suunnittelussa. Ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe 10−15).

 

2 muuta tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Lue lisää

 

Sivun kuva: Sami Sallinen