Patan CBR:n vapaaehtoistyöpaikka

Yhteistyökumppani Patan CBR Nepalissa

Patan Community Based Rehabilitation (Patan CBR) on vuonna 1999 perustettu nepalilainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää vammaisten lasten oikeuksien toteutumista Patanin alueella Katmandun eteläpuolella.

Nepalissa vammaiset eivät juuri näy yhteisöissä ja yhteiskunnassa, vaan stigman ja häpeän vuoksi heitä saatetaan pitää piilossa, eivätkä heidän ihmisoikeutensa toteudu. Patan CBR:n vammaistyössä tavoitteena ovat vammaisten henkilöiden tasavertaiset oikeudet, mahdollisuudet ja arvokkuus. Järjestön vaikuttamistyö ulottuu monelle tasolle, alkaen perheistä ja kylistä aina kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon asti.

Keskiössä on työskentely vammaisten kanssa heidän omissa yhteisöissään, minkä lisäksi laitoksissa ja sairaaloissa annettava apu täydentää työtä. Järjestön päiväkeskus erityistarpeisille lapsille on toiminut jo vuodesta 2000. Sen toimintaan osallistuvat lapset saavat opetusta, säännöllistä fysioterapiaa ja heidän vanhempansa neuvontaa. Nuoria koulutetaan myös kädentaidoissa, jotka ovat tärkeä askel kohti itsenäisempää elämää.

Interpedia, Patan CBR ja Interpedian pitkäaikainen kumppanijärjestö Loo Niva aloittivat vuoden 2017 alussa neljän vuoden yhteishankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on edistää marginaaliryhmiin kuuluvien lasten kouluun pääsemistä ja koulussa pysymistä. Hankkeen toiminta-alue on Patanin vaikeasti saavutettavilla eteläisillä alueilla, syvällä maaseudulla. Kohderyhmiä ovat vammaiset lapset, kastittomat ja tytöt, jotka eivät pääse kouluun tai ovat vaarassa joutua keskeyttämään koulunsa.

Suurin este vammaisten lasten koulunkäynnille maaseudulla ovat syrjivät ja vähättelevät asenteet. Lisäksi kouluympäristö voi olla esteellinen, oli kyseessä sitten liikunta- tai aistivamma. Yhteisöjä koulutetaan tunnistamaan, miten materiaalinen ja henkinen ympäristö vaikuttavat vammaisiin.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoistyöntekijä sijoittuu pääasiassa aivan Katmandun vieressä olevan Patanin kaupunkialueella sijaitsevaan vammaiskeskukseen, jossa on myös järjestön päätoimisto. Myös vierailut maaseudulla toimivan hankkeen alueelle ovat mahdollisia.

Interpedia ei ole lähettänyt aiemmin vapaaehtoisia Patan CBR:lle, mutta järjestöllä on pitkä kokemus vapaaehtoistyöntekijöistä.

Vapaaehtoisen on mahdollista tukea Patan CBR:n työtä myös viestinnän, varainhankinnan ja hankehallinnon tehtävissä. Tällaisiin tehtäviin keskittyvän vapaaehtoisen tapauksessa pidempi vapaaehtoisaika on tarpeen järjestön toimintaan perehtymiseksi. Myös vapaaehtoisajan jakaminen Loo Nivan ja Patan CBR:n kesken voi olla mahdollista, sillä järjestöt tekevät paljon yhteistyötä yhteisen hankkeen myötä.

Vapaaehtoiselta toivotaan

Patan CBR sopii esimerkiksi vammaistyöhön, fysioterapiaan tai erityisopetukseen erikoistuneille vapaaehtoisille.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen.  Muista Nepalin paikoista poiketen Patan CBR:n luona myös lyhyempi vapaaehtoistyöjakso on mahdollinen, mikäli vapaaehtoisella on jo valmiiksi esimerkiksi päiväkeskuksessa tarvittavaa erityisosaamista.

Entisten vapaaehtoisten kokemuksia

Tutustu myös