CWISH:n vapaaehtoistyöpaikka

Yhteistyökumppani CWISH Nepalissa

Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH) -järjestö on Interpedian pitkäaikainen kumppanijärjestö Nepalissa. Järjestö tekee työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Toimintaan kuuluu muun muassa kampanjointi lapsen oikeuksien puolesta, lasten koulutuksen tukeminen sekä erityisesti lapsityöläisten aseman parantaminen. CWISH vaikuttaa aktiivisesti niin kunnallisella kuin valtiollisella tasolla edistäen lasten oikeuksia.

Interpedia on vuodesta 2003 tukenut CWISH:n koulutustyötä, jonka kautta sadoille lapsityöläisille järjestetään mahdollisuus perus- ja ammatilliseen koulutukseen. Myöhemmin Interpedia ja CWISH ovat vahvistaneet lapsen oikeuksien toteutumista kehittämällä kansallista lastensuojelujärjestelmää.

CWISH on vaikutusvaltainen ja ammatillinen lastensuojelualan järjestö, joka tekee tiivistä yhteistyötä valtion toimijoiden ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä työssä tärkeänä työkaluna toimivat CWISH:n tekemät tutkimukset ja tilastot lapsityöläisyydestä, lasten koulunkäynnistä, naisten asemasta, urbaanista köyhyydestä yms.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoiselta odotetaan erityisesti kiinnostusta CWISH:n tekemään tutkimustyöhön, tutkimuksissa ja selvityksissä avustamiseen ja/tai omien tutkimusprojektien vetämiseen. Korkeakouluopinnoista on hyötyä ja esimerkiksi mahdollisen pro gradu -tutkielman kenttätyön voi sovittaa vapaaehtoistyöhön. Tutkimusaiheen tulisi käsitellä lasten asemaa Nepalissa. Tässä tapauksessa suosittelemme ottamaan yhteyttä Interpedian yhteyshenkilöön ennen hakemuksen jättämistä, jotta tutkimusaiheen yhteen sopimisesta CWISH:n tekemän työn kanssa voidaan varmistua.

Muita mahdollisia tehtäviä CWISH:llä ovat järjestön uutiskirjeiden valmistelu, hankearviointi, seuranta ja raportointi. Vapaaehtoiselta toivotaan myös osallistumista Interpedian viestintään (esim. blogikirjoitukset ja valokuvaus).

Vapaaehtoiselta toivotaan

Työtehtäviä voidaan suunnata hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan. Työtehtävien takia hakijalta toivotaan kiinnostusta tutkimustyötä, kehitysyhteistyötä, sosiaalityötä tai lastensuojelua kohtaan sekä hyvää englanninkielen taitoa.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen. Vapaaehtoinen sijoittuu Katmandun laakson alueelle.

Entisten vapaaehtoisten kokemuksia

Tutustu myös

 

Blogikuva4