Intia

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Intiassa

Vaikka Intian talous on kasvanut nopeasti, väestön enemmistö elää yhä köyhyydessä joko maaseudulla tai suurkaupunkien slummeissa. Nopea väestönkasvu hidastaa köyhimmän väestön elinolojen parantamista. Tyttöjen asema on heikko ja lukutaidottomuus on yhä laajaa. Vammainen lapsi joutuu usein vanhempiensa hylkäämäksi.

Koulutusta lapsille

Intiassa kehitysyhteistyömme painottaa erityisesti tyttöjen, slummissa asuvien ja muiden haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten koulutusta valtion kouluissa. Paikallinen yhteistyökumppanimme järjestää lapsille lisäksi tukiopetusta, ammattikoulutusta ja rauhallista tilaa läksyjen tekemistä varten. Monet lapsista ovat menettäneet vanhempansa tai sukulaisensa, ja tuemme myös lastenkodin arjen ylläpitoa.

Työtä vammaisten oikeuksien puolesta

Työskentelemme sen puolesta, että vammaiset lapset saavat elää huolehtivassa ympäristössä. Tuemme paikallisten kumppaneidemme ylläpitämiä lastenkoteja, jossa lapset saavat asiantuntevaa hoitoa, ruoan ja huolenpitoa. Vammaisille lapsille tarjotaan mahdollisuus oppia oman tasonsa mukaan valtion koulussa, vaihtoehtoisessa koulussa tai ammatillisissa opinnoissa. Vanhemmat saavat neuvontaa lapsensa kuntouttamiseen sekä tukea vammaisuuteen liitettyjen stigmojen voittamiseen.

 

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Tule kummiksi tai kuukausilahjoittajaksi ja tue lasten oikeuksia Intiassa. Intiassa on mahdollista saada myös nimetty kummilapsi.

Interpedialla on tällä hetkellä kaksi kumppanijärjestöä Intiassa: