Bulgarian adoptiojärjestelmää kehitetään

Bulgarialainen yhteistyökumppanimme Family National Association (FNA) tiedotti viimeisimmästä Bulgarian keskusviranomaisen eli oikeusministeriön sekä maan adoptiojärjestöjen yhteisestä tapaamisesta. Tämä kokoonpano eli Intercountry Adoption Council tapaa useita kertoja vuodessa ja käsittelee kansainväliseen adoptioihin liittyviä asioita.

Viime viikon kokouksessa käsiteltiin muun muassa valmisteltavina olevia muutoksia Family Code –lakiin. Keskustelua käytiin esimerkiksi adoptiolasten ja -vanhempien mahdollisuuksista etsiä tietoa lasten biologisista vanhemmista. Sosiaaliministeriöön suunnitellaan tällaista palvelua antavaa yksikköä.

Toinen tärkeä muutos koskee sijaishuollossa olevien lasten kirjaamista adoptiorekisteriin. Tällä hetkellä lasten rekisteröinti riippuu sosiaalityöntekijän arviosta. Uudessa mallissa lapset merkittäisiin adoptiorekisteriin heti kriteerien täytyttyä. FNA:n mukaan uusi käytäntö lisäisi adoptioon rekisteröityjen lasten määrää huomattavasti.

Lisätietoja Bulgarian adoptioista: Salla Hari, puh 040-500 8309

Seuraava Bulgaria-info järjestetään 22.1.2016 klo 14.00-16.00