AjankohtaistaHaagin sopimus täytti 30 vuotta

Haagin sopimus täytti 30 vuotta

Haagissa solmittiin 29.5.1993 lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskeva yleissopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kansainväliset adoptiot toteutetaan lapsen edun mukaisesti ja lapsen perusoikeuksia kunnioittaen.

Tämä on Suomen ja kohdemaiden adoptiolakien ohella tärkein Interpedian toimintaa ohjaava sopimus. Yleissopimus sekä laaja Käytännön käsikirja (Guide to Good Practice) sisältävät linjauksia, joita myös me olemme velvollisia noudattamaan.

Ohjeistuksissa on mm. seuraavia periaatteita:

  • suojelua tarvitsevan lapsen kohdalla ensisijaisesti tuetaan lapsen biologista perhettä, toissijaisesti etsitään pysyvää sijoitusta lapsen syntymämaasta
  • kansainvälinen adoptio on mahdollinen niiden adoptioon vapautuvien lasten kohdalla, joille ei löydy pysyvää perhettä synnyinmaasta
  • kansainvälisiä adoptioita toteuttavassa maassa on oltava adoptioasian keskusviranomainen, joka valvoo toimintaa (Suomessa adoptiolautakunta)
  • adoption osapuolet tarvitsevat adoptioneuvontaa
  • adoptioprosessin aikana sekä adoption jälkeen kaiken viranomaisyhteistyön täytyy tapahtua valtuutetun toimijan kautta (Interpedia on yksi Suomen akkreditoiduista palvelunantajista)
  • kukaan ei saa hankkia epäoikeutettua taloudellista tai muuta hyötyä adoptioihin liittyvästä toiminnasta, vain kohtuulliset korvaukset voittoa tuottamattomille ammattitoimijoille ovat sallittuja
  • vastaanottavat maat eivät saa millään tavoin painostaa tai houkutella lähettävän maan toimijoita ”toimittamaan” lapsia adoptioon.

Sopimus ja ohjeistukset kokonaisuudessaan:

Yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa

Guide No 2 under the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption