Etiska spelregler

Interpedia har över 40 års erfarenhet av utvecklingssamarbete och fadderbarnsprogram och våra samarbetspartner är lokala organisationer som känner landets kontext och behov.

Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska fadderverksamheten i första hand ta i beaktande barnets bästa. Interpedia har förbundit sig vid att följa fadderverksamhetens etiska regler som utarbetats för finländska fadderbarnsorganisationer.

Interpedia skyddar integriteten för de barn som deltar i fadderprogrammen, deras fysiska och psykiska välbefinnande samt stöder och utvecklar de sociala strukturerna i barnens omgivning i större utsträckning.

Som fadder är det viktigt att komma ihåg:

  • Fadderns stöd går till hela fadderprogrammet, det är det bästa och mest hållbara sättet att hjälpa ett enskilt barn.
  • Barnen i fadderprogrammen bör få ett så likvärdigt bemötande som möjligt. Det går att komma ihåg fadderbarnet med en liten gåva men en värdefull gåva kan vara till oförutsedd skada för barnet och dess familj.
  • Fadderbesök ska alltid på förhand avtalas med Interpedia. Vid möten med fadderbarn ska personal från den lokala organisationen alltid delta.
  • Vi lämnar inte ut barnens adressuppgifter till faddrarna eller faddrarnas adressuppgifter till barnen och deras familjer.
  • Kom ihåg barnets rätt till integritet: publicering av material om fadderbarnet på internet eller på annat vis ska avtalas med Interpedia.

Fadderverksamhetens etiska regler gäller alla organisationers arbetstagare, faddrar, volontärer och övriga som genom vårt arbete är i kontakt med barn.

Läs mer

Bekanta dig med Interpedias Fadderns handbok (pdf, 11 sidor, 9 MB).