Kampanjen Läs och ge läskunnighet sätter igång

Idag, på den internationella läskunnighetsdagen börjar vår kampanj Läs och ge läskunnighet. Målet är att stöda barns läs- och skrivkunnighet i västra Nepal och uppmuntra finländska barn att läsa.

Läskunnighet är en mänsklig rättighet och nyckeln till bättre hälsa och välmående. Läskunnighet påverkar också positivt jämställdhet mellan könen, upprätthållandet av fred, en hållbar utveckling och förverkligandet av demokrati. Analfabetism i sin tur förorsakar ojämlikhet och möjlighet till utbildning påverkar särskilt framtiden för flickor.

I kampanjen Läs och ge läskunnighet kan finländska elever i alla åldrar delta. Eleverna skaffar själv en eller flera sponsorer som donerar valfri summa för varje bok eleven läser till förmån för barns skolgång i västra Nepal. Man kan även delta i kampanjen utan att ha en sponsor.

Bland de elever som deltar i kampanjen lottar vi ut fem stycken presentkort till Adlibris á 20€.

Läs mer om kampanjen.

Välkommen med!

Lukutaito_logoilla-2

Ytterligare information: kummi@interpedia.fi

Foto: Sami Sallinen