AktuelltPandemirelaterade kunskapsbrister i skolorna i Nepal kräver mycket arbete

Pandemirelaterade kunskapsbrister i skolorna i Nepal kräver mycket arbete

Coronapandemin försatte skolorna i Nepal i en kris. Landets grundskolor och andra läroinrättningar stängdes 18.3.2020. Många skolor återupptog närundervisningen så sent som i januari 2021, men dörrarna måste stängas igen i april, efter bara tre månader.

Corona har försatt barnen i Nepal i en mycket ojämlik ställning. Skillnaderna mellan till exempel städernas privatskolor och landsbygdens statliga skolor har ytterligare ökat under pandemitiden. På landsbygden har lärarna och eleverna varit helt rådlösa eftersom distansundervisning är omöjlig utan internetförbindelse och behövlig utrustning.

Organisationerna stöder skolorna

Interpedia har, tillsammans med samarbetspartnern Loo Niva, understött produktionen av undervisningsprogram för lokalradion i Dadeldhura i västra Nepal. Barnen har lyssnat på programmen på egen hand eller tillsammans med föräldrarna.

Loo Niva har dessutom startat lyssnargrupper som hör på programmet utomhus. Efter programmet har en anställd vid Loo Niva diskuterat de aktuella frågorna med gruppen. På det här sättet har kontakten med skolan och inlärningen bibehållits också under skolstängningen.

Nu ska en del skolor igen övergå till närundervisning och lärare prioriteras i vaccinationskön. Myndigheterna och organisationerna planerar hur de bäst ska kunna stödja återkomsten till skolan och säkerställa att så många elever som möjligt återvänder till skolbänken.

Det krävs mycket arbete för att få skolvardagen att fungera igen efter den långa pausen.

Oro inför framtiden

Coronavirusets spridning i Nepal har minskat under den senaste tiden. Vaccineringen har också framskridit nöjaktigt och många har redan antikroppar i blodet. Experterna tror emellertid att det kommer en tredje våg under hösten. Festligheterna under oktober – november (dashain och tihar) kan också öka smittspridningen.

En utbildningskris har pågått i Nepal i ett och ett halvt år. I hela landet har bara 18 % av eleverna i de statliga skolorna haft möjlighet att delta i distansundervisningen. Uppskattningsvis har över hälften av barnen i landet inte haft någon som helst kontakt med sina lärare, vare sig virtuell eller fysisk, efter mars 2020.

Det kommer att ta flera år att återställa det som pandemin omintetgjort. Interpedia och Loo Niva stöder myndigheterna och skolorna i det här arbetet, till exempel genom att erbjuda utbildning för lärarna och stödundervisning för barnen i de allra mest avlägsna områdena.

Också du kan stödja det här arbetet via oss: bli fadder eller månadsgivare!

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Ytterligare uppgifter om det av Interpedia och finska utrikesministeriet understödda projektet i Dadeldhura i Nepal: Strengthening Education Policies and Ensuring the Right to Education in Nepal (på engelska, öppnas i ny flik)